Słownik pojęć

Usługa logistyczna

jedna z wielu usług w procesach logistycznych lub szerzej Łańcucha Dostaw, która podlega wydzieleniu z procesów organizacji i jest realizowana przez podmiot zewnętrzny. Do najbardziej popularnych usług logistycznych należą usługa transportowa oraz magazynowa wraz z pełną obsługą formalno-prawną, w tym celną., patrz: procesy logistyczne, Łańcuch Dostaw.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks