Słownik pojęć

VSM

mapowanie strumienia wartości. Jest najważniejszym narzędziem wizualizacji strumieni wartości i ich optymalizacji, podstawą Lean Management. Przedstawia ono w sposób graficzny przepływ materiałów i informacji (od dostawcy surowców, poprzez proces produkcyjny, aż do klienta) dla typowego reprezentanta danej grupy produktowej. Dokładne opisanie parametrów poszczególnych operacji pozwala na analizę stanu obecnego i wykrycie potencjalnych obszarów wymagających poprawy oraz identyfikację różnych rodzajów marnotrawstwa, a także miejsc powstawania zbędnych zapasów. W VSM porównujemy Lead Time – czyli czas przejścia wyrobu gotowego przez strumień wartości (z uwzględnieniem wszystkich przestojów i oczekiwań) do Value Added Time – czyli czasu dodawania wartości do produktu, kiedy podlega on obróbce w optymalny sposób.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks