Słownik pojęć

Prognozowanie sprzedaży

jeden z elementów koncepcji Planowania Operacyjnego, którego włączenie do Planowania ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy działami komercyjnymi a operacyjnymi w organizacji, a także podkreślenie roli i istotności dokładnych prognoz dla osiągnięcia odpowiedniej efektywności Łańcucha Dostaw. Do najważniejszych celów prognozowania sprzedaży należą stałe identyfikowanie oczekiwań rynkowych oraz przewidywanie sprzedaży produktów firmy tak, aby można było z odpowiednim wyprzedzeniem zabezpieczyć ich dostępność. Prognozowanie sprzedaży – pomimo umieszczenia w koncepcji planowania operacyjnego – stanowi odpowiedzialność części komercyjnej organizacji, a właścicielem procesów zazwyczaj jest Dyrektor Sprzedaży, patrz: Łańcuch Dostaw, Planowanie Operacyjne.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks