Słownik pojęć

Analiza ABC

podstawowa i najszerzej wykorzystywana metoda klasyfikacji pozycji materiałowych w celu określenia ich priorytetu oraz istotności dla operacji w procesach firmy, m.in. planowania produkcji, zarządzania zapasami, zarządzania zakupami czy sprzedażą. Polega na zgrupowaniu pozycji materiałowych w porządku malejącym, zazwyczaj według rocznej wartości sprzedaży lub innego kryterium opisującego dane zagadnienie. Tak przygotowana lista jest następnie dzielona na trzy klasy, nazywane A, B i C. Klasa A zazwyczaj reprezentuje od 10% do 20% liczby wszystkich analizowanych pozycji i od 50% do 80% wartości kryterium, np. wartości sprzedaży. Następna klasa B zwykle obejmuje około 20%-30% pozycji i około 15% wartości kryterium. Klasa C zawiera ok. 50% wszystkich analizowanych pozycji i stanowi zazwyczaj 5% wartości kryterium. Synonimy: klasyfikacja ABC, 80-20, analiza Pareto.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks