Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Rentowności Produkcji

kluczowy parametr określający efektywność funkcjonowania części produkcyjnej organizacji, tj., ile i jakich i zasobów zużywa dla realizacji dochodu, którym w tym wypadku jest zrealizowana produkcja. Bazowe założenia odnośnie rentowności produkcji definiuje dział kontrolingu produkcyjnego, który porównuje zakładaną w planie lub budżecie wartość produkcji do realizacji (w cenach ewidencyjnych) w odniesieniu do wartości zasobów, jakie standardowo będą zużywane do zrealizowania tych wolumenów, np. poprzez wycenę marszrut, list materiałowych, kosztów pośrednich i bezpośrednich produkcji itd. Właściwe zarządzanie rentownością produkcji dostarcza niezbędnej i precyzyjnej wiedzy o kosztach produkcji, co ma krytyczne znaczenie dla potencjału poprawy zarządzania i optymalizacji. Ogromną wartością precyzyjnego zarządzania rentownością produkcji jest możliwość realnej wyceny oszczędności z tytułu eliminacji strat i marnotrawstwa, patrz: TCO, Lean Management, Ciągłe Doskonalenie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks