Słownik pojęć

Phase-in / Phase-out

jeden z procesów w organizacji inicjowany za pomocą pomysłu o wdrożeniu i/lub wycofaniu produktu z oferty rynkowej. Wymaga identyfikacji oraz integracji wszystkich obszarów zaangażowanych fizycznie w realizację tego pomysłu, aż do decyzji. W koncepcji planowania operacyjnego oraz procesów zarządzania zapasami może być zawężony do monitoringu stanów magazynowych w całym Łańcuchu Dostaw, zarówno samego wycofywanego produktu, jak i produktów bezpośrednio powiązanych, np. surowce i materiały. Celem procesu Phase-In / Phase-Out jest skuteczne przeprowadzenie działań w zgodzie z celami biznesowymi organizacji.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks