Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Phase-in / Phase-out

Co oznacza termin Phase-in / Phase-out? W ten sposób określa się jeden z procesów w organizacji, który jest inicjowany za pomocą pomysłu o wdrożeniu i/lub wycofaniu produktu z oferty rynkowej. Wymaga identyfikacji oraz integracji wszystkich obszarów zaangażowanych fizycznie w realizację tego pomysłu, aż do decyzji. W koncepcjach, jakimi są planowanie operacyjne oraz procesy zarządzania zapasami, może być zawężony do monitoringu stanów magazynowych w całym Łańcuchu Dostaw, zarówno samego wycofywanego produktu, jak i produktów bezpośrednio powiązanych, takich jak np. surowce i materiały. Celem procesu Phase-In / Phase-Out jest skuteczne przeprowadzenie działań w zgodzie z celami biznesowymi organizacji.

Proces Phase-in / Phase-out odgrywa istotną rolę w kontekście jednego z zagadnień pozwalających na Optymalizację Zapasów w Organizacji, a mianowicie Optymalnych Zapasów Materiałów i Surowców. Zadaniem stawianym przed Optymalnymi Zapasami Materiałów i Surowców jest zagwarantowanie ich dostępności dla produkcji wraz z jednoczesną minimalizacją kosztów wynikających z utrzymania niezbędnych zapasów. Aby realizacja tego celu była możliwa, niezbędna jest m.in. optymalizacja procesów związanych z kontrolą zapasów i surowców przy uwzględnieniu zarządzania cyklem życia produktów. Kluczowym elementem w zarządzaniu cyklem życia produktów jest natomiast właśnie odpowiednio zaprojektowany i wdrożony proces Phase-in / Phase-out. Z tego powodu, jeśli zależy nam na tym, aby efektywne zarządzanie zapasami w logistyce firmy stało się faktem, musimy zwrócić na niego szczególną uwagę.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks