Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

80-20

Zasada 80-20 wskazuje prawidłowość, zgodnie z którą 80% efektów wynika z 20% przyczyn. Autorstwo tej reguły przypisuje się często Vilfredo Pareto – stąd też inna jej nazwy: reguła Pareto oraz metoda Pareto, jednak jej twórcą jest, powołujący się na prace włoskiego socjologa, Joseph Juran. Podstawowym wnioskiem płynącym z zasady 80-20 jest to, że większość rezultatów powoduje mniejszość nakładów. Nie zawsze proporcje te wynoszą 80 do 20, jednak sama tendencja pozostaje, w większości przypadków, zgodna z rzeczywistością.


Zasada Pareto i jej zastosowanie w firmie produkcyjnej


Znajomość reguły Pareto jest cenną wiedzą dla organizacji działających w branży produkcyjnej. Zasadę 80-20 można wykorzystać w wielu obszarach firmy – od sprzedaży, przez produkcję, po łańcuch dostaw. Podążając za jej założeniami, przedsiębiorstwo powinno koncentrować swoje działania i uwagę na kluczowych czynnikach. Stosowanie metody Pareto pozwala na optymalizację procesów w organizacji oraz priorytetyzację działań. Identyfikacja 20% kluczowych przyczyn problemów w procesie, które odpowiadają za 80% strat, umożliwia bardziej efektywną pracę nad ich wyeliminowaniem. Analogicznie, wskazanie mniejszości produktów lub klientów generujących większość zysków, daje możliwość większego skupienia się na nich. Dokładna analiza danych jakościowych z wykorzystaniem tzw. diagramu Pareto prowadzi do hierarchizacji problemów, a w konsekwencji eliminacji nieefektywności w procesie oraz jego usprawnienia.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks