Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Centrum logistyczne

Jak brzmi opisująca centrum logistyczne definicja? Centrum logistyczne to lokalizacja, w której znajduje się zespół magazynowy z niezbędną infrastrukturą, gdzie operator logistyczny realizuje zarówno usługi logistyczne, jak i wspierające. Co istotne, są one realizowane przez podmiot gospodarczy, który nie jest związany ani z nadawcami, ani odbiorcami towarów.

Główną grupą usług świadczonych przez tego typu obiekty są usługi logistyczne. Zalicza się do nich różnorodne procesy związane m.in. z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem oraz wydawaniem towarów, a także usługi towarzyszące tym procesom. W kontekście tego, co należy rozumieć przez pojęcie centrum logistycznego, warto zaznaczyć, że może ono pełnić również inne funkcje, w tym m.in.:

  • funkcje pomocnicze, takie jak np. obsługa celna i ubezpieczeniowa, działania informatyczne czy wynajem kontenerów i palet,
  • funkcje dodatkowe, wśród których wyróżnić można np. usługi związane z serwisem floty transportowej czy prowadzeniem parkingu

Ważną kwestią, którą należy poruszyć jest to, czym różni się centrum logistyczne od centrum dystrybucyjnego. Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi definicja centrum logistycznego, która wskazuje istotną różnicę zawierającą się w tym, że zarządzanie centrum logistycznym leży w gestii jednostki niezależnej od kontrahentów w obrocie gospodarczym.

Sprawnie funkcjonujące, nowoczesne centrum logistyczne pozwala współpracującym z nim firmom na osiągnięcie szeregu celów, do których zaliczają się m.in.:

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks