Szukaj
Close this search box.

Optymalizacja Kosztów Mediów w Organizacji

Znaczenie Optymalizacji Kosztów Mediów dla całej organizacji

Konieczność Optymalizacji Kosztów Mediów w skali całej organizacji jest oczywista dla przedsiębiorstw o znaczącej energochłonności. W pozostałych bywa niedoceniane. Tymczasem dla wielu firm może być to być sposób na stosunkowo łatwe i tanie zmniejszenie kosztów i poprawę rentowności.
Sytuacja na rynku mediów energetycznych w Polsce zmieniła się znacząco po 2014r, na co wpływ miały zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i polityka Unijna. Zmiany te następowały wprawdzie stopniowo, niezależnie dla konkretnych nośników energii, ale ich efektem jest obecnie możliwość aktywnego zarządzania kosztami dostaw: gazu, energii elektrycznej, ale także wody (pośrednio pary) i utylizacji ścieków. Dla firm, w których ceny energii stanowią znaczącą pozycję na liście kosztów, świadome i skuteczne wykorzystanie możliwości obniżenia opłat jest atrakcyjnym sposobem na poprawę rentowności, tym bardziej, że redukcja wydatków nie pociąga za sobą zwykle kosztów inwestycyjnych. Na działania Entra Group w tym zakresie składają się:
 1. Monitoring zużycia mediów (okresowy, kontrolny lub stały), który jest niezbędny dla identyfikacji obszarów o największym potencjale oszczędności. Z punktu widzenia organizacji jest to zagadnienie stosunkowo nowe, gdyż do niedawna było to zadanie kosztowne. Dziś, dzięki nowym technologiom, pomiar mocy (bezprzewodowy), jest dość łatwy i znacznie tańszy. Otwiera to nowe możliwości działania dla optymalizacji zużycia energii i związanych z nią kosztów.  Dodatkowo nadmierne zużycie energii wskazuje nam niejednokrotnie nieprawidłowo funkcjonujące procesy, może zapobiegać awariom, identyfikuje niewykryte dotychczas usterki i źródła start.
 2. Optymalizacja kosztów zakupów mediów jest dziś realnym i skutecznym sposobem na cost cutting nie tylko w obszarze produkcji, ale w całej organizacji. Możliwość wyboru dostawców energii, zróżnicowanie taryf i dopasowanie ich do specyfiki firmy to podstawowe źródło oszczędności. Kolejne to właściwe planowanie potrzeb i zakup „pakietów energetycznych” adekwatnych do realnego zużycia, zakupy energii na giełdach po cenach niedostępnych dla „zwykłych” konsumentów. Niedocenianym (niesłusznie!) źródłem oszczędności jest także odpowiednie, chroniące interesy firmy formułowanie zapisów umów formalizujących zakupy mediów, a następnie wykorzystywanie stworzonych w ten sposób możliwości redukcji opłat (np. za niewykorzystane moce).

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki jest koszt poszczególnych mediów?
Ile moglibyście płacić za poszczególne media?
Kto odpowiada za koszty zakupów mediów?
Jak często weryfikowane są oferty dostawców energii i gazu?
Czy wiadomo na pewno, które procesy zużywają najwięcej energii?
Czy wiecie, ile aktualnie kosztuje energia/gaz?
Czy w firmie jest procedura identyfikacji strat mediów?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Firma nie zarządza aktywnie kosztami energii
 • Rosnące koszty energii stopniowo zmniejszają rentowność
 • Kontrakty z dostawcami są nieadekwatne do potrzeb
 • Firma nie korzysta aktywnie z uprawnień wynikających z umów
 • Firma nie wie, gdzie faktycznie zużywa najwięcej energii
 • W firmie nie ma osoby odpowiedzialnej systemowo za koszty energii

Jakie działania realizujemy?

Przy Optymalizacji Kosztów Mediów w Organizacji koncentrujemy się na:

 1. zbudowaniu świadomości, że kosztami energii można aktywnie i skutecznie zarządzać;
 2. wytworzeniu nawyku identyfikacji i wykluczania marnotrawstwa z procesów wytwórczych i logistycznych;
 3. wykorzystaniu posiadanych uprawnień wobec dostawców energii;
 4. implementacji polityki zintegrowanego planowania w organizacji, także w obszarze zarządzania kosztami mediów.

Dlaczego warto optymalizować Koszty Mediów w Organizacji?

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk