Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Produktywność pracowników

Produktywność pracowników stanowi częściową miarę produktywności, która opisuje efekt pracy pracownika lub grupy pracowników na zdefiniowaną jednostkę, zazwyczaj godzinę pracy. Bardzo często miernik ten stanowi jedyny wykorzystywany przez decydentów w organizacjach, bez uwzględnienia ograniczeń w produktywności maszyn czy ich faktycznej efektywności. Jest to niepoprawne podejście, które prowadzi do błędnych decyzji lub pozornych ruchów optymalizacyjnych, gdzie podniesienie produktywności odbywa się poprzez zwolnienie, przesunięcie lub outsourcing pracowników. Analiza tego, jak prezentuje się produktywność pracowników, a także jej spadek lub wzrost, zawsze musi odbywać się w relacji do zmian w otoczeniu produkcyjnym i biznesowym organizacji. Oznacza to, że powinna uwzględniać różne czynniki, w tym wspomniane wcześniej efektywność i produktywność maszyn. Aby produktywność pracowników osiągnęła oczekiwany poziom, trzeba zadbać o takie aspekty jak np. rozwój umiejętności zarządczych czy optymalizacja procesów produkcyjnych.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks