Słownik pojęć

Produktywność pracowników

częściowa miara produktywności, która opisuje efekt pracy pracownika lub grupy pracowników na jednostkę czasu lub godzinę pracy. Bardzo często miernik ten stanowi jedyny wykorzystywany przez decydentów w organizacjach, bez uwzględnienia produktywności maszyn czy ich efektywności, co prowadzi do błędnych decyzji lub pozornych ruchów optymalizacyjnych, gdzie podniesienie produktywności odbywa się poprzez zwolnienie, przesunięcie lub outsourcing pracowników. Analiza spadku lub wzrostu produktywności pracowników zawsze musi odbywać się w relacji do zmian w otoczeniu produkcyjnym i biznesowym organizacji, patrz: produktywność, produktywność maszyn, efektywność.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks