Słownik pojęć

Insourcing

Insourcing to termin, który oznacza strategię biznesową polegającą na wykonywaniu konkretnych zadań lub funkcji wewnątrz samej organizacji za pomocą własnych zasobów. Włączenie działalności realizowanej dotychczas poza przedsiębiorstwem w zakres wewnętrznej odpowiedzialności jest rozwiązaniem przeciwnym do modelu proponowanego przez outsourcing. Firma może zdecydować się na insourcing różnych aspektów swojej działalności, w tym takich jak np. produkcja czy zarządzanie logistyką.

Wiedząc, czym jest insourcing i jak wygląda jego definicja, warto przyjrzeć się celom, którym ma się on przysłużyć w organizacji produkcyjnej. Podstawowym powodem wdrażania insourcingu w firmach z tej branży jest chęć utrzymania pełnej kontroli nad zachodzącymi w nich kluczowymi procesami. Dzięki takiej strategii działania organizacja produkcyjna może zapewnić sobie liczne korzyści, wśród których znajdują się m.in. optymalizacja procesów i kosztów, większa elastyczność w relacjach z klientami czy wzrost jakości produktów. Insourcing umożliwia również uniezależnienie się od, często problematycznej, konieczności współpracy z wieloma zewnętrznymi usługodawcami i koordynacji przepływu informacji, materiałów czy samych rozliczeń finansowych.

Umiejętnie wdrożony insourcing w określonych działach organizacji może istotnie wpłynąć na poprawę jej rentowności oraz zwiększenie wydajności poszczególnych procesów. Większy nacisk położony na wewnętrzną realizację działań sprawia także, że firma zyskuje większą elastyczność i jest w stanie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks