Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Kompetencje twarde

Przez kompetencje twarde należy rozumieć zarówno pogłębioną wiedzę, jak i umiejętności merytoryczne, które są niezbędne danej osobie do tego, by właściwie wykonywać powierzone jej obowiązki. Charakterystyczną cechą umiejętności twardych jest ich mierzalność – można je zweryfikować i ocenić, aby określić, czy specjalista spełnia wymagania stanowiska, jakie chce zająć lub już zajmuje. Jako przykłady kompetencji twardych można wskazać między innymi:

  • umiejętność posługiwania się konkretnym typem oprogramowania,
  • znajomość języków obcych,
  • wiedzę z zakresu np. inżynierii, logistyki czy automatyki,
  • znajomość przepisów dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • umiejętność obsługi określonych maszyn i urządzeń,
  • wiedzę na temat wykorzystywanych standardów jakości.

Odpowiedni poziom umiejętności twardych zespołu jest fundamentalny dla organizacji z branży produkcyjnej. Dzięki kompetencjom twardym można zadbać o właściwy przebieg procesów odbywających się w zakładzie, co przekłada się na rentowność całej firmy oraz zadowolenie klientów. Umiejętności twarde predysponują pracowników do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań, a wraz z wysokim poziomem kompetencji miękkich zapewniają przedsiębiorstwu zespół gotowy do ciągłego doskonalenia poszczególnych obszarów firmy. Bez kompetencji twardych nie da się zrealizować celu, jakim jest optymalizacja procesów w organizacji produkcyjnej.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks