Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Autonomous Maintenance

Autonomous Maintenance, znane również jako Samodzielne Przeglądy, jest jednym z modeli Utrzymania Ruchu (UR) wywodzącym się z Total Productive Maintenance (TPM). Wraz z innymi rozwiązaniami, takimi jak np. narzędzie 5S, Samodzielne Przeglądy stanowią ważne narzędzia Lean Management. Autonomous Maintenance polega na przeniesieniu części odpowiedzialności za maszyny i urządzenia oraz wykonywanie podstawowych czynności obsługowych, takich jak inspekcje, bieżąca kontrola maszyn, rejestracja i przekazywanie informacji czy drobne naprawy, na pracowników produkcji. Do najistotniejszych celów tego podejścia zalicza się:

  • wykształcenie poczucia odpowiedzialności i własności maszyn wśród pracowników produkcji,
  • rozwój wiedzy pracowników na temat budowy urządzeń, co przekłada się na ich większą dostępność,
  • włączenie pracowników obszaru produkcyjnego do procesów utrzymania ruchu.

Jakie są najważniejsze obowiązki operatorów w ramach Autonomous Maintenance? Wśród nich znajdują się:

  • Działania Prewencyjne,
  • Działania Detekcyjne,
  • Działania Naprawcze.

Narzędziem wspierającym funkcjonowanie Autonomous Maintenance w firmie produkcyjnej jest kontrola wizualna. Pod tym pojęciem kryje się kompletna i jednoznaczna informacja widoczna w miejscu, w którym ma być używana, aby skutecznie eliminować różnego rodzaju błędy i zaniedbania.

Wdrożenie Autonomous Maintenance zapewnia liczne korzyści organizacjom z branży produkcyjnej. Dzięki regularnym, Samodzielnym Przeglądom zwiększa się wiedza pracowników na temat maszyn i urządzeń, co sprawia, że następuje optymalizacja procesów konserwacyjnych i naprawczych, a w konsekwencji wzrost dostępności urządzeń i redukcja nieplanowanych przestojów. Innym istotnym benefitem wynikającym ze stosowania tego podejścia jest budowa poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, które są czynnikami niezbędnymi do tego, aby w firmie funkcjonowało Efektywne Utrzymanie Ruchu.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks