Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Zapasy nierotujące

kolejna z metod klasyfikacji produktów stosowana przez organizacje w Modelu Zarządzania Zapasami w celu określenie pozycji materiałowych, które stanowią zagrożenie dla działalności operacyjnej oraz finansowej firmy. Najczęstszym parametrem stosowanym do identyfikacji pozycji nierotujących jest data ostatniego przyjęcia lub wydania magazynowego, np. pozycja z datą ostatniej operacji magazynowej sprzed 12 miesięcy jest zapasem nierotującym. W raportach zapasów nierotujących należy zwrócić uwagę przede wszystkim na charakter operacji magazynowej, aby realizowane przesunięcia międzymagazynowe nie powodowały zaburzeń w raporcie i liście produktów. Ze względu na przedstawioną niedogodność, efektywniejszym podejściem jest zdefiniowanie zapasów nierotujących na bazie wskaźnika rotacji (lub jego odwrotności, czyli wskaźniku pokrycia), które w założeniu obejmują jedynie operacje magazynowe związane ze sprzedażą (wyroby gotowe) bądź zużyciem wewnętrznym (surowce i materiały). W oparciu o wartość wskaźnika rotacji określane są grupy, np. wg klasyfikacji FSN (Fast, Slow, Non-Moving Items), patrz: Model Zarządzania Zapasami, obsolity, produkty zagrożone, produkty patologiczne, klasyfikacje produktowe.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks