Model by Entra > Flow Factory >

Optymalny Transport Wewnętrzny

Rola Transportu Wewnętrznego w procesie optymalizacji obszaru Logistyki

Optymalny Transport Wewnętrzny powinien zapewniać płynność procesów logistycznych wewnątrz organizacji, gwarantować sprawność i bezpieczeństwo operacji. W optymalizacji kosztowej pożądanym kierunkiem jest podnoszenie sprawności i efektywności wykorzystania, a nie ograniczanie dostępności. W Modelu By Entra na ten cel składają się:
  1. Identyfikacja i optymalizacja procesów Transportu Wewnętrznego, w tym m. in: łączenie operacji transportu wewnętrznego, redukcja kursów bez ładunku, identyfikacja i eliminacja zbędnych operacji transportowych.
  2. Zarządzanie zasobami transportu wewnętrznego, określenie zadań i dedykowanie im odpowiednich zasobów. Dopasowanie do wymagań nie tylko ilościowe. Precyzyjne dopasowanie taboru do specjalistycznych potrzeb, sprzęt „szyty na miarę”, wysoce ergonomiczny – szczególnie jeśli obsługiwane procesy mają charakter wystandaryzowany i powtarzalny. Ważnym elementem są także zasoby ludzkie oraz kompetencje pozwalające na wykorzystanie możliwości technicznych.
  3. Zarządzanie stanem technicznym Transportu Wewnętrznego. Wózki kompletacyjne, wózki widłowe czołowe, wózki wysokiego składowania, rozwiązania zautomatyzowane: wózki bezobsługowe, automatyczne systemy podajników to urządzenia, których stan techniczny decyduje o dostępności TW. Ich optymalną wydajność zapewniamy poprzez wdrożenie właściwych procedur eksploatacji i obsługi codziennej, system rejestracji parametrów pracy, incydentów, usterek i awarii oraz wprowadzenie raportowości wspierającej redukcję kosztów eksploatacyjnych.
  4. System rozliczeń z dostawcami usług transportu wewnętrznego oparty o wskaźniki wydajności (np. koszt godziny efektywnej pracy), a nie koszt dostępu do środków transportu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy zdarzają się opóźnienia operacji z powody transportu wewnętrznego?
Czy monitorowany jest standardowy koszt obsługi palety w transporcie wewnętrznym?
Czy występują problemy z dostępnością transportu wewnętrznego z powodu usterek?
Czy operacje obsługują wyspecjalizowane i efektywne urządzenia?
Czy wybór strategii transportowej jest poparty analizą finansową?
Czy zawsze zapewnione są zasoby ludzkie do obsługi urządzeń/pojazdów wymagających specjalnych kwalifikacji?
Czy koszty eksploatacji i serwisu taboru są systemowo zarządzane ?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

  • Brak strategii adekwatnej do potrzeb organizacji
  • Brak dostępności transportu wewnętrznego z powodu awarii
  • Brak monitoringu kosztów bieżącej eksploatacji i kosztów serwisowych
  • Zły system rozliczeń – skupiony na ryczałcie okresowym, a nie efektach (np. tonaż, liczba palet, ilość przepracowanych godzin)
  • Brak elastycznego dostępu do zasobów dla zaspokajania zmiennych potrzeb
  • Rozwiązania techniczne niedostosowanie do specjalistycznych potrzeb, specyfiki zadań (efekt – niska efektywność, słaba ergonomia, ryzyko incydentów BHP, uszkodzenia towarów)

Jakie działania realizujemy?

W optymalizacji Transportu Wewnętrznego koncentrujemy się na analizie potrzeb i precyzyjnym dopasowaniu zasobów umożliwiających skuteczne wykonanie zadań. W dalszej kolejności rekomendujemy rozwiązania zapewniające właściwe zarządzanie dedykowanymi zasobami technicznymi i organizacją pracy. Tabor zoptymalizowany to dla nas tabor dostępny, lecz dociążony, gwarantujący odpowiednie parametry, obsługiwany przez pracowników o właściwych kwalifikacjach, rozliczany za efekty, a nie czas pozostawania w dyspozycji.

Szczegółowy plan w zakresie optymalnego transportu wewnętrznego

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena procesów Transportu WewnętrznegoIdentyfikacja i wdrożenie optymalizacji podstawowych procesów Transportu Wewnętrznego
Wdrożenie w obszarach pilotażowych zautomatyzowanych systemów transportowychWdrożenie autonomicznych rozwiązań w obszarze Transportu wewnętrznego
Ocena Zarządania zasobami Transportu WewnętrznegoOptymalizacja zapotrzebowania na zasoby Transportu WewnętrznegoUsprawnienie planowania zasobów transportu wewnętrznego w oparciu o procesy planowania operacyjnego
Wdrożenie systemów informatycznych zarządzających wywoływaniem jednostek transportowych do realizacji operacji
Ocena Zarządzania stanem technicznym transportu wewnętrznego
Budowa systemu zarządzania stanem technicznym urządzeń Transportu WewnętrznegoRozwój systemu zarządzania utrzymaniem stanu urządzeń zgodnie ze strategią UR
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu wszystkich zasobów Transportu Wewnętrznego

Wykorzystanie danych z systemów monitorujących do podejmowania decyzji o cyklu życia urządzeń
Ocena Systemu rozliczeń z dostawcami usług transportu wewnętrznego
Optymalizacja systemu rozliczeń z usługodawcami
Rozwój modelu zarządzania kontraktem w oparciu o krótkoterminowe zapotrzebowanieWykorzystanie narzędzi Big Data / AI do optymalizacji kosztów realizacji kontraktu

Dlaczego warto optymalizować Transport Wewnętrzny?

Typowe efekty poprawy Organizacji Produkcji:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny