Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie to zespół cech psychospołecznych i umiejętności społecznych, które w dużym stopniu determinują to, jak pracuje dana osoba oraz jak funkcjonuje w kontaktach z innymi. Mimo że, w przeciwieństwie do kompetencji twardych, umiejętności miękkie nie są łatwo mierzalne, to stanowią bardzo dużą wartość dla organizacji z branży produkcyjnej. Wśród pojęć zaliczanych do kompetencji miękkich znajdują się m.in.:

  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • elastyczność,
  • proaktywność,
  • empatia,
  • umiejętność zarządzania konfliktami.

Kompetencje miękkie odgrywają szczególnie znaczącą rolę na stanowiskach liderskich i menadżerskich, gdzie umiejętność zbudowania właściwych relacji zarówno z przełożonymi, jak i podwładnymi jest bardzo cenna. Umiejętności miękkie warto udoskonalać i rozwijać poprzez szkolenia oraz nabywanie nowych doświadczeń. Dzięki nim można przyczynić się do lepszego funkcjonowania zespołu, zwiększyć produktywność działań oraz łatwiej adaptować się do nowych warunków. Kompetencje miękkie obok umiejętności twardych są również istotne w przypadku pracowników niższych szczebli – ich proaktywna postawa i zdolności komunikacyjne mogą przełożyć się zarówno do wytworzenia przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, jak i na skuteczne działania w zakresie ciągłego doskonalenia. Dla organizacji posiadającej zespół o wysokim poziomie kompetencji miękkich i twardych efektywna optymalizacja procesów w poszczególnych jej obszarach jest celem łatwiejszym do osiągnięcia.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks