Model by Entra > Fit Factory >

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

Znaczenie Automatyzacji i Cyfryzacja Produkcji dla całej organizacji

W skali całej firmy Cyfryzację traktujemy jako znaczący impuls rozwojowy. Cyfryzacja poprawia jakość informacji i usprawnia jej obieg wpływając w ten sposób na racjonalizację decyzji i skuteczność zarządzania. Połączona z automatyzacją i robotyzacją podnosi znacząco wydajność, eliminuje straty będące efektem błędów człowieka, zwiększa możliwy zakres i szybkość działania w kierunku zaspokajania potrzeb klientów. Zmniejsza inercję w działaniach firmy.

Znaczenie Automatyzacji i Cyfryzacji dla optymalizacji produkcji staje się z każdym rokiem większe. W niektórych sektorach gospodarki osiągany w ten sposób wzrost wydajności okazuje się koniecznym warunkiem utrzymania konkurencyjności. Należy jednak pamiętać, że automatyzacja i robotyzacja nie przyniosą oczekiwanych efektów finansowych bez uprzedniego, kompleksowego zoptymalizowania procesów wytwarzania i szerzej – Planowania Łańcucha Dostaw. Automatyzacja bez optymalizacji to przyspieszenie i zwiększenie skali nieefektywnych procesów produkcji i całej organizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady przynosi firmom nie oszczędności, lecz straty. Dlatego w tym zakresie szczególnie podkreślamy rolę doświadczenia lidera projektu odpowiedzialnego za wynik końcowy wdrożenia. W praktyce Modelu by Entra w ramach cyfryzacji i automatyzacji realizujemy następujące zadania:

 1. Cyfryzację podstawowych informacji na produkcji – ewidencja i rozliczenie – ukierunkowaną na zapewnienie obiektywnych danych, umożliwiających skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi
 2. Pomoc w uporządkowaniu posiadanych zasobów informacyjnych lub wyborze i wdrożeniu systemów optymalnych pod kątem zdiagnozowanych potrzeb
 3. Integrację dostępnych źródeł informacji w system obejmujący optymalnie cały Łańcuch Dostaw, a docelowo całą firmę i podmioty kooperujące
 4. Optymalizację procesów produkcyjnych przeznaczonych do automatyzacji i/lub robotyzacji.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy ważna informacja dociera do decydenta za późno?
Czy decyzje podejmowane są na bazie danych zbieranych ręcznie przez różne osoby?
Czy ważne informacje nie docierają do wszystkich osób, które powinny je mieć?
Czy proces cyfryzacji / automatyzacji okazuje się przeciągającym się problemem dla organizacji?
Czy pracownicy traktują postęp jako zagrożenie i nie wspierają zmian?
Czy systemy informacji poszczególnych obszarów nie współpracują ze sobą w całej firmie?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Nierzetelne informacje jako baza decyzji zarządczych
 • Niestabilna jakość produkcji jako skutek braku kontroli parametrów
 • Mała precyzja i rzadka aktualizacji informacji
 • Raportowanie absorbuje pracowników, odrywa ich od podstawowych zadań
 • Brak integracji systemów – brak wymiany informacji/koordynacji działań/korelacji wskaźników produkcyjnych i finansowych
 • Automatyzacja nieefektywnych procesów lub czynności (bez uprzedniej optymalizacji)
 • Cyfryzacja i/lub automatyzacja niewłaściwych procesów (niski potencjał poprawy)
 • Nieprzygotowanie pracowników do nowego środowiska pracy (umiejętności twarde i miękkie, motywacja)
 • Brak skutecznego, doświadczonego lidera zmiany (zbyt wiele błędów, wysokie koszty, długi czas wdrożenia, wynik poniżej oczekiwań)
 • Zła prezentacja danych, nieczytelne informacje, słaba komunikacja
 • Zła selekcja danych, przeładowanie informacjami, zły dobór wskaźników

Jakie działania realizujemy?

Opłacalność, a szczególnie zakres Cyfryzacji i Automatyzacji w poszczególnych obszarach działania firmy, nie są kwestią oczywistą. Dlatego szczególną rolę przykładamy tu do etapu audytu i możliwie precyzyjnej oceny potencjału zmiany. Dla każdej firmy będzie on inny, nie zawsze konieczny, wart wysiłku organizacyjnego i kosztów inwestycji w software/hardware/nowe linie produkcyjne.
W firmach, gdzie Cyfryzacja i Automatyzacja wymagają raczej rozwoju niż wdrożenia, skupiamy się na jak najdoskonalszej optymalizacji procesów przed wdrożeniem rozwiązań technicznych oraz integracji systemów w ramach całej organizacji.

Szczegółowy plan w zakresie automatyzacji i cyfryzacji produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena procesów produkcji pod kątem AutomatyzacjiAutomatyzacja procesów produkcyjnych unierunkowana na poprawę jakości i redukcję kosztówRozwój i integracja systemów Automatyzacji ProdukcjiProdukcja w pełni automatyczna i onlinowy system raportowania z wizualizacją procesów

Wdrożony Internet rzeczy

Poziom kompetencji pracowników zapewniający pełne wykorzystanie potencjału Produkcji 4.0
Ocena procesów produkcji pod kątem RobotyzacjiRobotyzacja istniejących procesów produkcji ukierunkowana na poprawę jakości i redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa i elastyczności operacji produkcyjnychRozwój i integracja systemów Robotyzacji ProdukcjiProdukcja w opaciu o roboty i onlinowy system raportowania z wizualizacją procesów

Poziom kompetencji pracowników zapewniający pełne wykorzystanie potencjału Produkcji 4.0

Tworzenie zrobotyzowanych procesów/nowych linii / zakładów produkcyjnych od podstaw
Ocena procesów produkcji pod kątem Cyfryzacji produkcji (software)Cyfryzacja podstawowych informacji na produkcji – ewidencja i rozliczenie produkcji – ukierunkowana na zapewnienie obiektywnych danych umożliwiajacych skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymiPełna Cyfryzacja przepływu Informacji zapewniająca transparentnośc danych o produkcji w celu optymalizacji procesu zarządzania produkcjąPełna Cyfryzacja, jako źródło oszczędności i sprawności organizacyjnej

Połączenie cyfryzacji produkcji z systemami raportowymi i programem ciągłego doskonalenia

Dlaczego warto Automatyzwać i Cyfryzować Produkcję?

Typowe efekty optymalizacji z wykorzystaniem Automatyzacji i Cyfryzacji Produkcji zgodnie z Modelu by Entra
Cyfryzacja w przemyśle to:
Automatyzacja w przemyśle to:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny