Szukaj
Close this search box.

Rozwój Umiejętności Zarządczych w Organizacji

Znaczenie Rozwoju Umiejętności Zarządczych dla całej organizacji

Istotnym obszarem, o który powinny zadbać nowoczesne firmy, jest rozwój umiejętności zarządczych u pracowników różnych szczebli. Z czego wynika jego fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstwa? Rozwój Umiejętności Zarządczych w firmie pozwala budować kulturę zaufania do kompetencji własnych i całej organizacji. W zauważalny sposób wspiera profesjonalne zarządzanie oparte na faktach i budowę profesjonalnych relacji między pracownikami oraz z interesariuszami. Dbając o systemowy rozwój pracowników w organizacji w zakresie ich umiejętności zarządczych, można stworzyć warunki sprzyjające tworzeniu relacji opartych na szacunku, zrozumieniu zasad współpracy i celów działania.

Rozwój Umiejętności Zarządczych – klucz do optymalnej komunikacji w firmie

 

Rozwój Umiejętności Zarządczych jest zagadnieniem, którego świadome przedsiębiorstwo nie może bagatelizować. Umiejętności Zarządcze Liderów są w wielu obszarach funkcjonowania firm równie ważne jak kompetencje stricte merytoryczne. Skuteczny rozwój umiejętności interpersonalnych ma dziś duże znaczenie także na niższych szczeblach zarządzania, np. w bezpośrednim nadzorze produkcji. Firmy zmieniają się coraz szybciej, dlatego przełożeni każdego szczebla muszą wiedzieć nie tylko, co mówić, ale także jak mówić, jak budować relacje ze swoimi zespołami, aby kolejne, nieuniknione etapy ewolucji organizacji nie stawały się dla niej i jej pracowników źródłem problemów, ale aby mogły być postrzegane jako szansa rozwoju.

 

Jak zadbać o Rozwój Umiejętności Zarządczych w firmie?

Aby osiągnąć ten cel, należy skupić się na następujących zagadnieniach:

 1. Rozwój kompetencji osobistych liderów w organizacji – od nich zależy w dużej mierze sukces firmy. Jakie metody rozwoju pracowników pełniących funkcję liderów w organizacji najlepiej zastosować? Przede wszystkim rozwój kompetencji osobistych należy budować w sposób nie doraźny, lecz systemowy: od pomiaru kompetencji, przez szkolenia i zadania rozwojowe aż do osiągnięcia oczekiwanego poziomu, łącznie z coachingiem skupionym na rozwiązywaniu problemów konkretnych menedżerów. Ich wpływ na organizację dotyczy nie tylko skuteczności zarządzania, ale budowy stylu zarządzania i kultury pracy opartej na faktach, otwartej na dialog i zmiany. Skuteczny rozwój kompetencji społecznych i osobistych liderów oraz to, jak postrzegają oni siebie samych, determinuje efektywność organizacji i poziom zaangażowania pracowników.
 2. Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej – dotyczą one zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wewnątrz firmy powinny skupiać się na: dopasowaniu do funkcjonującego systemu komunikacji, dedykowanych mediów, formalizowaniu komunikacji oraz przygotowaniu pracowników do korzystania ze stosowanych lub wdrażanych narzędzi. Na zewnątrz firmy powinny uwzględniać oczekiwania klientów, a także budować zaufanie do kompetencji biznesowych organizacji, np. poprzez odpowiedniej jakości wystąpienia publiczne.
 3. Motywowanie i wspieranie zespołów pracowników – ich fundamentem powinny być zawsze jasno określone oczekiwania pracodawcy wobec pracowników. System motywacyjny powinien zawierać elementy finansowe oparte o precyzyjne, ważne dla organizacji wskaźniki, których poziom i jego weryfikacja są transparentne i nie budzą wątpliwości. Powinien zawierać jednak także elementy pozafinansowe – zastanawiając się, jak motywować pracowników produkcyjnych oraz osoby pełniące inne funkcje w firmie, nie należy zapominać m.in. o różnych formach wyrażania uznania dla pracowników zarówno szczebla podstawowego, jak i wszystkich pozostałych.


Rozwój Umiejętności Zarządczych Ludzi w organizacji jest czynnikiem niezbędnym do stworzenia sprzyjających warunków do przeprowadzania w niej różnego rodzaju działań optymalizacyjnych. Niezależnie od tego, czy celem w danym momencie jest optymalizacja procesów produkcyjnych, czy usprawnienie innego obszaru funkcjonowania firmy, kluczowe jest to, aby pracownicy mieli poczucie sprawczości oraz świadomość korzyści płynących dla nich z wprowadzanych zmian. Aby taka postawa była możliwa, odpowiednie Umiejętności Zarządcze Liderów są konieczne.


Jako Entra Group wspieramy naszych Partnerów w kompleksowych działaniach na rzecz Rozwoju Umiejętności Zarządczych Ludzi w ich organizacjach. W naszej pracy opieramy się na autorskim Modelu by Entra, który składa się z czterech komplementarnych produktów. Jednym z nich jest Full Factory współtworzony przez m.in. Rozwój Umiejętności Zarządczych czy Kulturę Ciągłego Doskonalenia. Do pozostałych trzech komplementarnych produktów składających się na Model by Entra zaliczamy:

 1. Focus Factory umożliwiający m.in. skuteczne i precyzyjne Planowanie Operacyjne oraz efektywne Zarządzanie Zapasami,
 2. Flow Factory, którego składowymi są m.in.: Organizacja Dostaw czy Logistyka Produkcji,
 3. Fit Factory, który współtworzą m.in.: Efektywna Organizacja Produkcji czy Optymalna Kontrola Jakości.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak zachowują się menadżerowie w obliczu trudnych zmian?
Jak pracownicy reagują na zapowiedź znaczących zmian?
Czy pracownicy próbują czasem blokować zmiany?
Czy awansowani pracownicy otrzymują wsparcie rozwojowe?
Jak często pracownicy narzekają na przełożonych?
Jakie metody wyrażania uznania są stosowane dla pracowników szczebla podstawowego? Jak często? Kto to robi? W jakiej formie?
Czy w firmie istnieje formalny i kompleksowy system rozwoju dla menedżerów i nadzoru produkcji?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Brak rozwoju kompetencji miękkich poniżej poziomu Zarząd/Dyrekcja
 • Negatywne postrzeganie osób poszukujących wsparcia w rozwoju (jako nieudolnych)
 • Brak standardów kompetencji (braki ujawniają się w sytuacjach kryzysowych)
 • Częste konflikty, niemożność dogadania się pracowników
 • Brak liderów potrafiących przeprowadzać firmę/ wybrane obszary przez proces zmian
 • Nieskuteczne zarządzanie, demotywacja pracowników
 • Brak wyrażania uznania i częste karanie pracowników (szczególnie niższego szczebla)
 • Niezrozumiały, nieskuteczny system motywacyjny

Jakie działania realizujemy?

W swoich działaniach w zakresie Rozwoju Umiejętności Zarządczych staramy się zawsze o nadanie im charakteru systemowego. Jednorazowe szkolenia czy przekazanie informacji zwrotnej nie rozwiązują problemów. Rozwiązuje je formalne powiązanie zakresów działania i wymaganych kompetencji, weryfikacja i systematyczny rozwój obszarów deficytowych. Ważny jest także obiektywny, transparentny i zrozumiały dla pracowników system premiowy, a także wykorzystanie wyrażania uznania, które buduje zaangażowanie skuteczniej niż kary. Elementy te wspólnie tworzą warunki dla działań optymalizacyjnych, zawsze wymagających identyfikacji pracowników z celami, poczucia sprawczości i bycia beneficjentem zmian.

Dlaczego warto inwestować w Rozwój Umiejętności Zarządczych Ludzi?

Typowe efekty poprawy Umiejętności Zarządczych Ludzi

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk