Szukaj
Close this search box.

European Digital Innovation Hub

European Digital Innovation Hub (EDIH)

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości

Z nami będziesz gotowy na zmianę

Flagi trzy

Jesteśmy częścią hub4industry, należącego do sieci European Digital Innovation Hub (EDIH). Wspólnie z nami tworzy go Krakowski Park Technologiczny oraz firm: ASTOR, T-Mobile Polska, Entra Group, ReliaSol, ICsec oraz uczelnie: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także eksperci z BIM Klaster i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Badawczy.

1920x1080Plansza_loga_PL

Razem tworzymy kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Łączymy kluczowe technologie i obszary, które składają się na Fabrykę Przyszłości: łączność w sieci 5G, automatyzację i robotyzację, IIoT, sztuczną inteligencję (AI), rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, technologię BIM, druk 3D, cyberbezpieczeństwo i wiele innych.

Pomagamy przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi. Kompleksowo podejmujemy temat transformacji cyfrowej – nie tylko w obszarze konkretnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, ale także finansowania inwestycji, zarządzania zmianą czy zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Nasze działania są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Digital Europe Programme oraz przez PARP. Firmy zakwalifikowane do programu, otrzymają 100% dofinansowanie na działania objęte programem.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN


Co robimy?

W ramach naszej specjalizacji w konsorcjum, odpowiadamy za:


1. Ocena przedinwestycyjna – audyt procesów Planowania, Produkcji oraz Logistyki

Dobre planowanie zmiany to warunek skutecznie przeprowadzonej transformacji cyfrowej do nowoczesnej fabryki przyszłości. Doświadczeni eksperci przeprowadzą analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz audyt ogólny procesów Planowania, Produkcji oraz Logistyki, wskazując przy tym obszary o największym potencjale usprawnień. Cechą wyróżniającą nasze audyty jest ich zakres – nie ograniczamy się do obszaru Cyfryzacji, ale przygotowujemy również rekomendacje usprawnień procesowych i organizacyjnych.


Efekty oceny przedinwestycyjnej:

 • Obiektywna ocena poziomu efektywności firmy na ogólnym poziomie
 • Ocena potencjału optymalizacji wg kluczowych parametrów
 • Zaproponowane projekty poprawy w poszczególnych obszarach działania organizacji
 • Gotowy plan działania dla etapu Wdrożenie obejmujący:
 • projekty poprawy wraz z priorytetami
 • harmonogramem wdrożenia wybranych przez klienta działań
 • Rekomendacje w zakresie możliwych do zastosowania i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań i narzędzi Przemysłu 4.0.

2Program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”

Program ten w optymalnej wersji powinien być kolejnym etapem po wykonaniu oceny przedinwestycyjnej, chociaż można zrealizować go również niezależnie. W ramach programu pilotażowego zajmujemy się uzgodnionym z klientem obszarem działania organizacji. Proces wdrażania zmian odbywa się przy zastosowaniu eksperckich narzędzi, dzięki którym firma uzyskuje nie tylko realne oszczędności, ale także poprawę jakości i terminowości obsługi klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Warunkiem osiągnięcia oczekiwanych korzyści jest kompleksowy charakter wdrożenia w wybranym obszarze. Poza poprawą parametrów organizacji w danym obszarze wnosi ono możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia przez pracowników klienta, a to z kolei zapewnia możliwość kontynuacji wdrożenia. Integralną częścią wdrożenia są szkolenia oraz warsztaty dla pracowników, ponieważ z doświadczenia wiemy, że bez ich zaangażowania i wymaganej wiedzy wdrożenie nie będzie w pełni skuteczne.


Efekty programu pilotażowego:

 • Wyższy poziom efektywności procesów w ramach wdrażanego obszaru
 • Uwolnienie potencjału efektów optymalizacji
 • Podniesienie kompetencji zespołów poprzez działania warsztatowe i wdrożeniowe
 • Wspólna praca nad docelowymi rozwiązaniami, co oznacza wyższy poziom zrozumienia celów i realne korzystanie z efektów
 • Zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań i narzędzi Przemysłu 4.0, uzyskanie konkretnych korzyści i odczuwalnych zmian w organizacji
 
 

Ponadto w ramach naszego konsorcjum, realizowane są:

 

Demonstracje technologii 4.0 w showroomie hub4industry

W dwóch krakowskich lokalizacjach znajduje się nasz showroom Fabryki Przyszłości. Firmy ASTOR, T-Mobile i Krakowski Park Technologiczny stworzyły inspirującą przestrzeń, która demonstruje, jak w praktyce działają rozwiązania i technologie Przemysłu 4.0.

Showroom jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorców, wizyty są darmowe.

 

Darmowe szkolenia oraz platforma e-learningowa

Inteligentna robotyzacja, IIoT, automatyzacja produkcji, finansowanie inwestycji – przedsiębiorcy spotykają się u nas na szkoleniach dotyczących zarówno twardych, jak i miękkich zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0. W ramach Akademii hub4industry, organizujemy webinaria, seminaria oraz warsztaty. Udostępniamy także platformę e-learningową – Twoi pracownicy mają dostęp do darmowych kursów, przygotowanych przez ekspertów firm: ASTOR, Klastra BIM, a także naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej.

 

Wsparcie w zdobyciu finansowania

Dzięki współpracy z krajowymi i europejskimi instytucjami, ułatwiamy dostęp do finansowania inwestycji z obszaru Przemysłu 4.0 – programów i konkursów, które doceniają innowacyjne podejście do produkcji.

Kontakt i rejestracja zgłoszeń
h4i@entra-group.eu

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk