Szukaj
Close this search box.

Wdrożenia Systemów Informatycznych

Dla kogo jest ta usługa?

Oferta Wdrożenia Systemów Informatycznych przeznaczona jest dla klientów, którzy mają pełne przekonanie, że posiadane zasoby IT nie spełniają już ich oczekiwań i są zdecydowani na implementację nowych rozwiązań. Są to firmy doceniające potencjał cyfryzacji i korzyści płynące z możliwości sprawnego zarządzania na podstawie obiektywnych danych oraz szybkiego i skutecznego przepływu informacji.
Jednocześnie jest to usługa dla klientów, którzy są świadomi, jak skomplikowane merytorycznie i organizacyjnie są wdrożenia IT.

Czy wiesz, że…

Zaledwie 40% projektów w IBM wypełnia wszystkie trzy kluczowe parametry sukcesu (harmonogram, budżet i jakość). [źródło: IBM]
17% projektów IT idzie tak źle, że zagrażają istnieniu firmy. [źródło: McKinsey & Company z University of Oxford]
Tylko 2,5% firm z powodzeniem realizuje 100% swoich projektów. [źródło: Gallup]
Szacuje się że nieudane projekty IT kosztują gospodarkę USA między 50 - 150 mld USD rocznie. [źródło: Harvard Business Review]

Entra Group posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów IT w firmach produkcyjnych. W zakładach na całym świecie zrealizowaliśmy ponad 200 projektów związanych z oceną, wdrożeniem i integracją  systemów IT dla produkcji, logistyki, zaopatrzenia i obszarów wsparcia. Praktyka naszego działania obejmuje mniejsze firmy, ale także kompleksy przemysłowe, takie jak  Zakłady Chemiczne POLICE, gdzie wspieraliśmy całościową implementację systemu CMMS.

Udział Entra Group jako firmy wspierającej cały proces wdrożenia IT i znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzenia lub niepełnego powodzenia projektu. Zapewnia  wdrożenie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia całej organizacji, a nie podporządkowanych wybranym obszarom (księgowość, IT, produkcja).  Gwarantuje wybór rozwiązań sprawdzonych w działaniu, w podobnych do klienta obszarach biznesowych: bezpiecznych, funkcjonalnych i zoptymalizowanych finansowo.

Jak wygląda proces wdrożenia systemów IT z Entra Group?

  1. Pomagamy trafnie ocenić i zdefiniować potrzeby w zakresie systemów IT, adekwatnie do konkretnych zadań w ramach organizacji
  2. Planujemy i przygotowujemy zasady integracji systemów ERP, MES, APS, WMS, CMMS do poziomu  Przemysłu 4.0
  3. Przygotowujemy rekomendację działań w formie oficjalnego dokumentu – Rekomendacja Zakresu i Zasad Wdrożenia Systemów IT  – dla organizacji
  4. Pomagamy w Przeglądzie rynku pod kątem gotowych rozwiązań adekwatnych do potrzeb klienta
  5. Przygotowujemy w organizacji procesy niezbędne do wdrożenia systemu
  6. Pomagamy wybrać najlepiej dopasowane rozwiązania
  7. Wspieramy klienta w procesie przetargowym (pomoc w ocenie ofert, wybór tych, które spełniają bazowe wymagania, ze wskazaniem zalet i słabych stron ofert)
  8. Określamy wymagania i pomagamy w przygotowaniu zakresu kompetencji pracowników
  9. Pomagamy we wdrożeniu i stabilizacji funkcjonowania systemu

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk