Opinie naszych klientów

Niezmiernie cenimy sobie opinie naszych klientów. Pomagają nam się rozwijać, a te najbardziej przychylne są źródłem zawodowej satysfakcji.
Poniżej znajdą Państwo oceny usług wykonanych dla firm, które wspieraliśmy w procesach optymalizacji. Mamy nadzieje, że będą dla Państwa inspiracją.

Współpracujemy z konsultantami Entra Group od ponad 10 lat w obszarach procesów planowania i zarządzania zapasami, zarówno wyrobów gotowych, jak i surowców. Wypracowane rozwiązania są stale optymalizowane, tak aby zwiększać ich efektywność oraz silnie integrować je ze strategią organizacji. Głównym efektem współpracy jest aplikacja mMRP wspierająca dział obsługi klienta, zakupy oraz planowanie łańcucha dostaw. Jej najważniejsze zadania to identyfikacja potrzeb materiałowych oraz optymalizacja decyzji planistycznych. Firmę Entra Group mogę polecić jako zaufanego i profesjonalnego doradcę w obszarach definiowania oraz optymalizowania procesów planowania w firmie.

Dariusz Dudek, Kierownik Planowania i Zarządzania Zapasami

NordGlass Sp. z o.o., Grupa AGC Automotive Replacement Glass Europe
Zakład produkcyjny funkcjonuje wg filozofii Ciągłego Doskonalenia i rozwoju, więc konsultanci firmy Entra Group zostali postawieni przez zadaniem oceny bieżącej efektywności procesów operacyjnych firmy w celu wskazania obszarów eliminacji strat. Zespół Entra Group skutecznie połączył zarówno aspekty analityczne, związane z raportowością w firmie, jak i gruntowną analizą z poziomu efektywności procesów i tematyki 5S, Pracy Zespołowej, Utrzymania Ruchu czy Ciągłego Doskonalenia. Przedstawione rekomendacje uwzględniały specyfikę organizacji będąc wynikiem dyskusji i wywiadów zrealizowanych na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu. Wskazany potencjał poprawy – pomimo początkowych zastrzeżeń – udało się uzyskać zarówno dzięki wewnętrznym praktykom, jak i wskazaniom zespołu Entra Group. Efekty zweryfikowaliśmy ponowną oceną analityczną uzyskiwanych wyników efektywności kluczowych maszyn produkcyjnych.
Anna Pilawa-Sąsiadek, Wiceprezes Operacyjny, Członek Zarządu

BRW SA

Współpracujemy z konsultantami Entra Group od ponad 10 lat w obszarach procesów planowania i zarządzania zapasami, zarówno wyrobów gotowych, jak i surowców. Wypracowane rozwiązania są stale optymalizowane, tak aby zwiększać ich efektywność oraz silnie integrować je ze strategią organizacji. Głównym efektem współpracy jest aplikacja mMRP wspierająca dział obsługi klienta, zakupy oraz planowanie łańcucha dostaw. Jej najważniejsze zadania to identyfikacja potrzeb materiałowych oraz optymalizacja decyzji planistycznych. Firmę Entra Group mogę polecić jako zaufanego i profesjonalnego doradcę w obszarach definiowania oraz optymalizowania procesów planowania w firmie.
Piotr Lichwiarski, Dyrektor Jednostki Biznesowej Nitro
Piotr Jaworski, Szef Produkcji Jednostki Biznesowej Nitro
Grupa Azoty ZCh Police
W ramach realizowanych zmian wewnętrznych w spółkach Grupy Wójcik, zespół konsultantów firmy Entra Group, przeprowadził w 2015 roku wszechstronną ocenę wszystkich zakładów Grupy w celu wskazania potencjału poprawy, w takich obszarach jak: organizacja i efektywność procesu produkcyjnego, procesy logistyczne, operacyjne systemy informatyczne oraz struktura organizacyjna. Zidentyfikowane obszary poprawy stały się podstawą do wdrożeń szeregu projektów – wspólnie z kierownictwem zakładów produkcyjnych – w obszarze utrzymania ruchu, zarządzania przez wskaźniki, mapowania procesów czy rozwoju kompetencji kierownictwa zakładów. Wykazany profesjonalizm i zaangażowanie Entra Group umożliwiły sukcesywny rozwój wiedzy pracowników firmy, tak istotnych w realizowanych zmianach organizacyjnych oraz zwiększaniu efektywności procesów operacyjnych.
Grzegorz Białczak, Dyrektor Operacyjny
Meble Wójcik sp. z . o.o.
Firma STOLZEN wspólnie z konsultantami Entra Group zrealizowała serię szkoleń oraz warsztatów w ramach programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tematyka szkoleń i obszary szczegółowej analizy zostały ściśle dopasowane do zdiagnozowanych uprzednio potrzeb Firmy, miały więc charakter bardzo praktyczny. Dobre dopasowanie do wyznań jakie stoją przed nami spowodowało, że pracownicy w sposób aktywny brali udział w spotkaniach niezależnie od ich formy, a osobisty udział w planowaniu zmian, znacząco poprawiał poziom identyfikacji i zaangażowania. Zagadnienia, które stanowiły motyw przewodni całego projektu to: efektywna struktura organizacyjna, zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzaniem przez wskaźniki oraz proces kontroli jakości. Polecam firmę Entra Group jako specjalistów i praktyków wdrażania sprawnego zarządzania, optymalizacji produkcji i redukcji kosztów.
Zenon Adamek, Właściciel
STOLZEN
Naszą współpracę z Entra Group rozpoczęliśmy w momencie bardzo dynamicznego rozwoju naszej organizacji. Zespół konsultantów Entra Group w pełni potwierdził swoje profesjonalne przygotowanie w zakresie zarządzania projektami oraz wiedzę o tym, jak wyglądać powinna ocena potencjału poprawy organizacji, głównie obszarów operacyjnych. Zakres pracy obejmował działania, takie jak: ocena efektywności struktury organizacyjnej, efektywność planowania, ocena zespołu managerskiego Vigo System S.A. i określenie obszarów jego rozwoju. Powierzone zadania zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami zarządczymi przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki poszczególnych obszarów oraz dużym zaangażowaniu naszych pracowników. Rekomendacje przedstawione przez konsultantów Entra Group znacząco wpłynęły na przemianę naszej firmy i do dziś są ważnym elementem wyznaczającym standardy i kierunki rozwoju. Praktyczne spojrzenie na funkcjonowania procesów operacyjnych pozwala mi ocenić konsultantów firmy Entra Group jako doradców, którzy skutecznie realizują postawione przed nimi zadania.
Andrzej Ratajczyk, Dyrektor Produkcji
VIGO System SA
W trakcie ponad rocznej kooperacji zespół konsultantów Entra Group udowodnił, że swoją profesjonalną wiedzę potrafi przekuć na wymierne i skuteczne wsparcie Firmy w zakresie zarządzania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych, i operacyjnych. Nasza współpraca polegała przede wszystkim na audycie i ocenie potencjału poprawy w naszych zakładach, a także na mapowaniu wybranych procesów oraz aktualizacji wiedzy zespołu managerskiego BRW SA. Entra mocno zaangażowała się w poznanie naszych problemów, sięgając do ich prawdziwych źródeł. Z powodzeniem też, pozyskała do procesu identyfikacji optymalnych kierunków zmian naszych pracowników, łącząc swoje doświadczenie w optymalizacji, ze znajomością zakładu, maszyn i praktyki działania Firmy naszej kadry różnych szczebli, co dało w efekcie bardzo zadowalające wyniki.
Anna Pilawa-Sąsiadek, Wiceprezes Operacyjny, Członek Zarządu

BRW SA

Wspólnie z konsultantami firmy Entra Group prowadziliśmy w obszarze mebli tapicerowanych serię warsztatów mających na celu zidentyfikowanie koniecznych zmian oraz określenie krok po kroku procesów w obszarach: planowania, technicznego przygotowania produkcji, reklamacji oraz zaopatrzenia. Pełne zaangażowanie konsultantów oraz pracowników naszej firmy umożliwiło wypracowanie założonych efektów oraz przygotowanie planów działań korygujących. Konsultanci Entra Group potwierdzili profesjonalizm, zarówno w metodologii prowadzenia prac, jak i znajomości aspektów praktycznych optymalizowanych procesów, a także w budowaniu zaangażowania i przekazywaniu wiedzy dedykowanemu zespołowi pracowników naszej firmy.
Anna Falicka, Dyrektor Jakości
Grupa BRW SA
Zespół konsultantów wspiera zakłady Grupy Can Pack od roku 2006. W tym okresie zrealizowane zostały wdrożenia w Polsce, na Ukrainie, Rumunii, Dubaju, Indiach i w Wielkiej Brytanii. Can Pack prowadzi swój program doskonałości operacyjnej oparty na elementach TPM i WCM. Wymiernym efektem programu jest zmniejszenie czasu przestojów maszyn i ograniczenie strat materiałowych. Wydajność naszych linii produkcyjnych zwiększyła się znacznie (OEE z poziomu 70% do 85-90%), a straty surowcowe spadły z poziomu 5% do poniżej 3%. Na uwagę zasługuje w szczególności wdrożenie w naszej Fabryce Opakowań Metalowych w Brzesku, która ma obecnie jeden z najlepszych wyników w Grupie. Ten zespół zasługuje na rekomendację, gdyż ma zarówno olbrzymią wiedzę i doświadczenie w zakresie WCM i TPM, jak i potrafi tę wiedzę efektywnie przekazywać naszym pracownikom.
Stanisław Waśko, Wiceprezes Zarządu
Can Pack S.A.
Zespół konsultantów w składzie Artur Kolibski, Michał Matejczyk i Sławomir Łysik wspiera Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police od 20013 roku. W tym okresie przeprowadzili dla nas wdrożenia WCM i TMP w 3 Jednostkach Biznesowych oraz w Centrum Energetyki, gdzie pomogli w negocjowaniu nowych umów ramowych ze spółkami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu. Potrafili bardzo szybko zorientować się w specyfice naszych zakładów i dostosować swoje podejście do naszych potrzeb. Równie szybko i bezproblemowo zareagowali na pojawiające się sytuacje i nowe oczekiwania z naszej strony, oryginalnie nie ujęte w zakresie projektu. Wzięli ponadto udział w definiowaniu zakresu wdrożenia CMMS, a następnie w samym wdrożeniu. Cenimy ich również za to, że przekazują nam swoją metodologię i pomagają się nią posługiwać, ale nie wykonują pracy za naszych pracowników.
Marcin Szwyd, Menadżer Projektu
Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A.
Wspólnie z konsultantami firmy Entra Group prowadziliśmy serie warsztatów mających na celu zidentyfikowanie potencjału poprawy zakładu oraz określenie krok po kroku niezbędnych zmian w procesach operacyjnych firmy. Główne zadania obejmowały opracowanie docelowej struktury organizacyjnej, mapowanie procesów biznesowych spółki oraz zdefiniowanie systemu wskaźników efektywności głównych procesów firmy. Pełne zaangażowanie konsultantów oraz pracowników naszej firmy umożliwiło wypracowanie założonych efektów oraz przygotowanie planu działań korygujących. Konsultanci Entra Group potwierdzili profesjonalizm, zarówno w metodologii prowadzenia prac, jak i znajomości aspektów praktycznych optymalizowanych procesów, a także w budowaniu zaangażowania i przekazywaniu wiedzy dedykowanemu zespołowi.
Krzysztof Kozioł, HR Talent manager
Procyon Construction S.A.