Szukaj
Close this search box.

Nowy wymiar optymalizacji
w przemyśle


Nowa rzeczywistość,
nowe wyzwania

Model by Entra
Focus Factory, Fit Factory, Flow Factory
1

Jakie problemy ograniczają rozwój Twojej firmy?

2

W których obszarach potrzebujesz pomocy?

3

Jakie wyznaczasz sobie cele?

Działamy wg sprawdzonych zasad, ale nie schematycznie

Na każdym etapie i poziomie działamy zgodnie z potrzebami i interesem naszych klientów, oferując całą paletę sprawdzonych systemów i narzędzi ujętych w Modelu by Entra. Pracujemy krok po kroku, sprawdzając parametry, kontrolując wskaźniki, kolejno wdrażając zmiany. Działamy procesowo, nie punktowo. Kierujemy się holistycznym podejściem, w którym każdy indywidualny proces jest elementem zintegrowanej spójnej całości.

Dlaczego nie tylko Lean Management, ale MODEL by ENTRA?

Metodyki, takie jak np. Lean czy Kaizen, są wpisane w Model by Entra i wykorzystywane w sposób przynoszący optymalne efekty. Z doświadczenia wiemy, że jeden system nie jest odpowiedzią na każdy rodzaj problemu. Z szerokiej gamy możliwości (Lean Management, TPM, WCM, Continuous Improvement, Teoria Ograniczeń czy SCOR APICS) wybieramy dokładnie te, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom klienta. Narzędzia, które sprawdziły się na świecie i gwarantują rozwój polskich firm.

Nasza oferta

Oferta Entra Group opiera się na autorskim Modelu by Entra, składającym się z komplementarnych procesów Focus Factory, Fit Factory i Flow Factory. Zrealizowane równolegle, procesy te zapewniają kompleksową optymalizację obszaru operacyjnego organizacji. Mogą być jednak wdrażane niezależnie od siebie, jeśli ujęcie holistyczne nie jest możliwe lub wymagane.

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny

Zobacz także

Optymalizacja Obszarów Wsparcia

Obszary Wsparcia zapewniają prawidłowe, bezpieczne i płynne funkcjonowanie firmy. Ich znaczenie i potencjał optymalizacyjny bywają niedoceniane, ale problemy w ich funkcjonowaniu szybko odbijają się na działaniu organizacji. Fakt, że w niektórych zakładach wydatki na dostawy energii mogą stanowić nawet 50-70 % całkowitych kosztów firmy przekonuje, że jest to obszar, któremu warto poświęcić więcej uwagi.

Efektywne Zarządzanie Organizacją

Właściwe Zarządzanie Organizacją zapewnia optymalizację zasobów i sposobów realizacji zadań. Z założenia zawiera elementy przekrojowe, nie przypisane do konkretnych obszarów (produkcja/logistyka/administracja/sprzedaż). Ich wdrożenie przekłada się silnie na działanie organizacji jako całości i ma kluczowe znaczenie dla zmiany kultury organizacji. Efektem finalnym są: osiąganie założonych celów, standaryzacja pracy i stabilizacja wyników.
Wdrożenia Systemów Informatycznych

Wiele firm, na drodze rozwoju, dochodzi do punktu, w którym posiadane systemy IT nie mogą już sprostać potrzebom. Skala wymaganych zmian jest zbyt duża, aby aktualne rozwiązanie nadal skutecznie wspierało organizację. Wtedy przychodzi czas na decyzję o wdrożeniu nowych systemów, adekwatnych do wymagań, rodzaju i skali działania organizacji.

Budowa Nowych Fabryk

Jeśli dotychczasowe moce produkcyjne, nawet przy optymalnej organizacji pracy, nie są w stanie zaspokoić potrzeb rynku, rozwiązaniem staje się wybudowanie nowego zakładu lub znacząca rozbudowa istniejącego. Z konsorcjum, którego częścią jest Entra Group, realizacja inwestycji staje się znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Najnowsze publikacje

Optymalizacja Obszarów Wsparcia

Optymalizacja Kosztów Mediów w Organizacji
Optymalizacja Zarządzania Usługami Zewnętrznymi
Optymalizacja Systemów IT w Organizacji

Efektywne Zarządzanie Organizacją

Efektywna Organizacja Przedsiębiorstwa

Rozwój Umiejętności Zarządczych Ludzi w Organizacji
Kultura Ciągłego Doskonalenia