Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

1. Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Entra Group Sp. Z o.o. z siedzibą w  Krakowie 31-060, Plac Wolnica 13 lok. 10

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Entra Group w celu:

  • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Entra Group, na podany e-mail, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
  • przesyłania Państwu informacji handlowych od Entra Group drogą elektroniczną, na podany e-mail, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W Entra Group został powołany Administrator Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@entra-group.eu lub pisząc na adres korespondencyjny: Entra Group, Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania oferty.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest Entra Group Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Administrator Ochrony Danych.

2. Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Entra Group Sp. Z o.o. z siedzibą w  Krakowie 31-060, Plac Wolnica 13 lok. 10

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Entra Group w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora;

W Entra Group został powołany Administrator Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@entra-group.eu lub pisząc na adres korespondencyjny: Entra Group, Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania relacji biznesowych.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę (jeżeli jest wyrażana) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest Entra Group Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Administrator Ochrony Danych.