Model by Entra > Focus Factory >

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Znaczenie Skutecznego Planowania Operacyjnego dla całej organizacji

Skuteczne Planowanie Operacyjne w firmie produkcyjnej ma bezpośredni wpływ na rentowność organizacji. Znaczenie Planowania rośnie wraz z ilością dostawców, poszerzaniem portfela produktów „walczących” o ograniczone zasoby produkcyjne, czy poziomem komplikacji działań sprzedażowych. Skuteczność w osiąganiu celów biznesowych wymaga profesjonalnej koordynacji oraz precyzyjnej komunikacji w organizacji.
Planowanie Łańcucha Dostaw w organizacji rozumiemy jako precyzyjne bilansowanie potrzeb klientów z możliwościami wytwórczymi organizacji. Skuteczne planowanie operacyjne to bilansowanie popytu i podaży, uzupełnione o elastyczną korektę potrzeb klientów dla zapewnienia możliwości realizacji zleceń w sposób planowy, co w praktyce przekłada się na optymalizację zasobów i wyższą efektywność kosztową produkcji. W ujęciu organizacyjnym Planowanie Operacyjne to centrum decyzyjne organizacji odpowiadające za stworzenie systemu planowania oraz jego prawidłowe funkcjonowanie, na które składają się:
Model Planowania Operacyjnego, który musi bazować na celach strategicznych Łańcucha Dostaw, tak, aby sprawnie realizować zdefiniowane procesy biznesowe w jego ramach. Kluczowymi aspektami są: właściwy dobór i zarządzanie wskaźnikami efektywności oraz precyzyjne zdefiniowanie zadań dla osób i poszczególnych procesów planowania. Sprawna komunikacja i obieg informacji zapewniają oczekiwaną integrację procesów planistycznych w różnych obszarach organizacji, a przez to skuteczniejsze podejmowanie decyzji.
Prognozowanie Sprzedaży, którego formalizacja i włączenie do Modelu Planowania Operacyjnego ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy działami komercyjnymi a operacyjnymi, w tym Logistyki i Produkcji, a także podkreślenie roli i istotności dokładnych prognoz dla efektywności Łańcucha Dostaw. Istotne elementy to rozwój wykorzystania modeli statystycznych, zasad Collaborative Forecasting, a także analiza FVA (Forecast Value Added) precyzyjnie identyfikująca obszary optymalizacyjne w procesie.
Planowanie Produkcji, to identyfikacja kluczowych wyzwań planistycznych oraz przyczyn nieefektywności dla właściwego określenia procesu dopasowanego do potrzeb organizacji. Podstawą skutecznego planowania produkcji jest jego integracja z procesem Zaopatrzenia oraz Obsługi Klienta, a także zgodność ze zdefiniowaną Polityką Zarządzania Zapasami. Zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązań raportowych opartych o BI/OI (Operational Intelligence) oraz procedury planowania długoterminowego stanowią podstawę podejmowania optymalnych decyzji, a przez to eliminacji częstego „gaszenia pożarów” w codziennym działaniu.
Harmonogramowanie Produkcji to budowa i wdrożenie metod umożliwiających sprawną realizację planów produkcyjnych poprzez precyzyjne dobieranie zasobów dla produkcji o zmiennych parametrach, krótkich serii produktowych oraz optymalizacji kolejki operacji produkcyjnych. Stabilizacja efektywności harmonogramowania produkcji jest obecnie możliwa poprzez wdrożenie systemu klasy APS (Advanced Production Scheduling) i pozwala na planowanie scenariuszowe „what-if”.
Procesy Zaopatrzeniowe są istotne w ramach Modelu Planowania Operacyjnego ze względu na bezpośredni wpływ na płynność realizacji produkcji. Dla uzyskania oczekiwanych efektów konieczna jest współpraca z osobami odpowiedzialnymi za proces Planowania Produkcji – zarówno poprzez precyzyjną komunikację potrzeb, jak i obustronne zrozumienie i wdrożenie zasad Zarządzania Zapasami. Wsparcie procesów zaopatrzeniowych poprzez wykorzystanie funkcjonalności MRP (Material Requirements Planning) oraz wdrożenie zasad planowania z ograniczonością materiałową pozwala skutecznie optymalizować poziom zapasów materiałów i surowców przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji produkcji.
Koordynacja realizacji zamówienia zapewnia skuteczne dostarczanie klientowi wyrobów zgodnie z oczekiwaniami, co stanowi efekt współpracy Obsługi Klienta, Zaopatrzenia i Planowania Produkcji i jest wynikiem precyzyjnego monitoringu statusu realizacji zamówień, wdrożenia procedur potwierdzania dat dostępności, a także mechanizmu ATP (Available-to-Promise). Dalsza poprawa efektywności możliwa jest dzięki precyzyjnej integracji z procesami logistycznymi (magazyn, transport).

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy organizacja jest świadoma wpływu każdej zmiany w planie produkcji na koszt realizacji zlecenia?
Czy organizacja opiera efektywność planowania o prognozy sprzedaży?
Czy Zaopatrzenie zapewnia płynną i terminową realizację zleceń produkcji?
Co oznacza Skuteczne Planowanie Operacyjne i kto za nie odpowiada w skali firmy?
Czy procesy planistyczne w firmie są ustrukturyzowane?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Brak precyzyjnej struktury Planowania Operacyjnego w Organizacji
 • Niskie kompetencje pracowników koordynujących procesy Planowania Operacyjnego
 • Model Planowania oparty o nowy software, bez optymalizacji procesów, nie pozwala na uzyskane oczekiwanych korzyści
 • Brak narzędzi (np. software) do skutecznego Planowania Operacyjnego
 • Mnogość danych oraz parametrów przy jednoczesnym brak przepływu informacji
 • Produkcja wytwarza ad hoc na pilne zamówienia (wysokie koszty produkcji)
 • Zaopatrzenie nie ma informacji o zmieniających się potrzebach (nadwyżki i niedobory surowców), ale także nie informuje o problemach dostawców
 • Silosowość i brak współpracy, nikt nie odpowiada za finalny efekt, każdy tylko za swój zakres
 • Brak wiedzy w organizacji o kosztach nieefektywnych procesów planistycznych
 • Brak lub nieprecyzyjne (silosowe) wskaźniki oceny stopnia realizacji celów planowania
 • Brak monitoringu realizacji zleceń od A do Z

Jakie działania realizujemy?

W działaniach na rzecz optymalizacji Planowania Operacyjnego skupiamy się na:
 1. Podniesieniu wagi i roli planowania w organizacji
 2. Podniesieniu świadomości i roli działów komercyjnych w planowaniu
 3. Mapowaniu procesów biznesowych w ramach Modelu Planowania Operacyjnego
 4. Zdefiniowaniu i wdrożeniu obiektywnych mierników efektywności procesów

Szczegółowy plan w zakresie planowania produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena modelu Planowania OperacyjnegoBudowa/korekta modelu efektywnego Planowania Operacyjnego w organizacjiWdrożenie procesu Sales & Operations Planning

Integracja Planowania z zewnętrznym Łańcuchem Dostaw

Włączenie Planowania w ogólnofirmowe mechanizmy Ciągłego Doskonalenia
Rozwój S&OP do IBP (Integrated Business Planning)
Ocena Prognozowania SprzedażyWdrożenie Procesu Prognozowania SprzedażyZwiększenie roli Działów Komercyjnych w modelu Planowanie OperacyjnegoWykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie prognozowania sprzedaży
Ocena procesu Planowanie ProdukcjiBudowa systemu raportowania efektywności Planowania ProdukcjiOkreślenie zadań i wdrożenie analityki w obszarze Planowania Operacyjnego

Wdrożenie rozwiążań BI/OI (Operational Intelligence) wspierajacych procesy Planowania Operacyjnego
Integracja rozwiązań raportowych oraz wykorzystanie algorytmów AI we wsparciu procesu podejmowania decyzji
Wdrożenie efektywnego procesu Planowana ProdukcjiParametryzacja oraz standaryzacja systemu ERP dla wsparcia Planowania Produkcji

Wdrożenie procedur i narzędzi planowania długoterminowego w obszarze Operacji
Wykorzystanie technologii Big Data oraz AI w procesach Planowania Produkcji
Ocena procesu Harmonogramowanie ProdukcjiWdrożenie systemu Harmonogramowania ProdukcjiStabilizacja efektywności harmonogramowania poprzez wdrożenie systemu klasy APS (Advanced Production Scheduling)Poprawa harmonograwania w wyniku połączenie w trybie rzeczywistym (on-line) z maszynami produkcyjnymi
Ocena procesu ZaopatrzeniaWypracowanie zasad efektywnej współpracy z procesem Planowania ProdukcjiWdrożenie funkcjonalności MRP (Material Requirements Planning) w celu optymalizacji zapasów magazynowychWdrożenie mechanizmów JIT (Just-In-Time) w obszarze zaopatrzenia
Ocena procesu realizacji zamówieniaWypracowanie i wdrożenie zasad efektywnej współpracy Biura Obsługi Klienta, Zaopatrzenia i Planowania ProdukcjiWłączenie procesów logistycznych (magazyn, transport) do zapewnienia poprawy poziomu obsługi klientaIntegracja systemów informatycznych organizacji (ERP, CRM, APS, WMS, TMS) dla optymalizacji kosztu obsługi zamówienia

Dlaczego Skuteczne Planowanie Operacyjne jest konieczne w nowoczesnej firmie?

Typowe efekty optymalizacji Planowania Operacyjnego w Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny