Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Fit Factory >

Optymalna Kontrola Jakości

Optymalna Kontrola Jakości – znaczenie dla organizacji

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych bardzo dużą rolę odgrywa Optymalna Kontrola Jakości. Bez wdrożenia odpowiednich procedur w tym zakresie firma jest narażona na znaczące straty. Bieżący nadzór procesów produkcji jest kluczem do tego, aby finalny produkt odznaczał się cechami, które będą w stanie zaspokoić oczekiwania klientów. Optymalna Kontrola Jakości jest nierozerwalnie związana ze standaryzacją parametrów jakościowych oraz wypracowaniem świadomości wśród pracowników, że niezgodność z założonymi normami generuje duże koszty i ma zauważalny wpływ na Rentowność Produkcji. Skorzystanie ze wsparcia Entra Group pozwala firmom na stworzenie skutecznego Systemu Kontroli Jakości. Dzięki niemu jest możliwy stały rozwój obszaru Produkcji, a także eliminacja błędów obciążających przeprowadzane procesy.

Optymalna Kontrola Jakości - fundamentalne znaczenie dla organizacji

Optymalna Kontrola Jakości w duży sposób determinuje rentowność produkcji i wynik finansowy całej organizacji. Jednocześnie angażuje do procesu kontrolnego wszystkie kluczowe obszary firmy. Dzięki niej można zapobiec sytuacjom, w których zła produkcja generuje kolejne koszty wykraczające poza koszty wytworzenia. Są one związane między innymi z logistyką, obsługą klienta, reklamacjami, utratą reputacji, a w skrajnych wypadkach z zerwaniem kontraktów oraz odszkodowaniami. Najważniejsze zadanie Optymalnej Kontroli Jakości w Modelu by Entra stanowi nadzór nad parametrami procesów na wszystkich etapach produkcji. Należy go realizować w taki sposób, aby nieprawidłowości były rzadkie, a wykrycie i korekta ewentualnych odchyleń następowały możliwie wcześnie. Optymalna Kontrola Jakości zakłada, że produkcja odbywa się na zdefiniowanym precyzyjnie poziomie jakości. Nie powinno się go obniżać lub zawyżać, ponieważ zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dochodzi do wzrostu kosztów.

Jakie działania podejmowane są w ramach Optymalnej Kontroli Jakości?

Wypracowanie skutecznego Systemu Kontroli Jakości jest przedsięwzięciem, w którym biorą udział przedstawiciele wielu działów firmy. Fundamentalną kwestię stanowi ustalenie odpowiednich standardów jakości produkcji zarówno na jej poszczególnych etapach, jak i w przypadku produktu finalnego. Muszą one gwarantować zadowolenie klientów oraz zapewniać optymalizację kosztów produkcji.

Przewodnią rolę w procesie budowy systemu Optymalnej Kontroli Jakości odgrywa Dział Kontroli Jakości. Wspierają go w tym jednak również inne działy firmy, takie jak m.in.:

 

 1. Dział Zakupów dbający o jakość surowców,
 2. Dział Utrzymania Ruchu zapewniający sprawność linii produkcyjnej,
 3. Dział Produkcji,
 4. Dział Obsługi Klienta zajmujący się reklamacjami,
 5. Controlling Produkcyjny identyfikujący rentowność produkcji.

 

Standaryzacji ulega nie tylko jakość procesów produkcyjnych, ale także np. obsługa reklamacji klientów rynkowych oraz reklamacji firmy wobec własnych dostawców. W Entra Group przygotowaliśmy autorski Model by Entra, dzięki któremu jest możliwa skuteczna optymalizacja procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy w nim uznane na świecie metodyki, w tym Narzędzia Lean oraz wywodzące się z nich sposoby optymalizacji produkcji jak np. Wizualizacja Miejsca Pracy. Współpraca z nami pozwala na sprawne stworzenie i wdrożenie efektywnego Systemu Kontroli Jakości, który będzie dostosowany do potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy poziom jakości Produkcji jest satysfakcjonujący?
Czy pracownicy wystarczająco dbają o Jakość Produkcji?
Jak często powtarzają się już raz rozwiązane problemy jakościowe?
Czy firma zna koszty złej produkcji?
Czy parametry jakościowe produkcji są określone dla poszczególnych produktów?
Czy określone są dokładne parametry surowców?
Czy ilość reklamacji klientów jest satysfakcjonująca?
Jakie są koszty postępowań reklamacyjnych?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Brak precyzyjnych parametrów jakościowych produkcji (opartych na analizie efektywności)
 2. Niezrozumienie w firmie kosztów złej jakości (niezgodnej ze specyfikacją)
 3. „Przepychanie dalej” złej produkcji
 4. Brak zrozumienia kosztów zbyt wysokiej jakości
 5. Pracownicy produkcji nie czują się odpowiedzialni za Jakość Produkcji
 6. Wysokie koszty obsługi reklamacji

Jakie działania realizujemy?

Głównym celem naszych działań jest budowa efektywnego Systemu Kontroli Jakości. Podstawą Systemu jest zawsze standaryzacja parametrów jakościowych. Ważne jest też szerokie uświadomienie w firmie znaczenia kosztów niezgodności dla rentowności produkcji. Kolejnym krokiem jest edukacja i wdrożenie do procesu pracowników, a nie tylko Działu Kontroli Jakości. Dużą uwagę przywiązujemy do instrukcji wizualnych pozwalających na skuteczną kontrolę jakości, która nie absorbuje znacząco pracowników skupionych na zadaniach podstawowych. Tam, gdzie jest to możliwe i opłacalne, wskazujemy możliwości automatyzacji działań. Pracownicy produkcji angażowani są także w proces reklamacji. Całość zagadnień Kontroli Jakości włączamy do procesu Ciągłego Doskonalenia, aby popełnione błędy stanowiły bodziec rozwojowy, a nie stałe obciążenie procesu produkcji.

Szczegółowy plan w zakresie optymalnej kontroli jakości

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Audyt zapewnienia Jakości w procesie produkcyjnym Formalizacja zasad współpracy KJ i Produkcji Rozwój kompetencji analitycznych pracowników KJ Automatyzacja analizy parametrów jakościowych
Ocena procesu Kontroli jakości Optymalizacja procesów Kontroli Jakości Cyfryzacja procesów i narzędzi KJ

Integracja analiz statystycznych w procesie doskonalenia Kontroli Jakości oraz identyfikacji oszczędności
Wykorzystanie narzędzi BigData i AI w procesie wspierania decyzji jakościowych
Ocena Obsługi Reklamacji Standaryzacja procesów reklamacyjnych w organizacji Efektywna Obsługa Reklamacji Automatyzacja (RPA) standardowych procesów reklamacyjnych

Dlaczego warto optymalizować Kontrolę Jakości?

Typowe efekty optymalizacji Kontroli Jakości w Modelu by Entra:

W Entra Group przygotowaliśmy autorski Model by Entra, dzięki któremu jest możliwa skuteczna optymalizacja procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy w nim uznane na świecie metodyki, w tym Narzędzia Lean oraz wywodzące się z nich sposoby optymalizacji produkcji jak np. Wizualizacja Miejsca Pracy. Współpraca z nami pozwala na sprawne stworzenie i wdrożenie efektywnego Systemu Kontroli Jakości, który będzie dostosowany do potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa klienta. Zapraszamy do kontaktu.Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny