Model by Entra > Fit Factory >

Optymalna Kontrola Jakości

Optymalna Kontrola Jakości – znaczenie dla organizacji

Optymalna Kontrola Jakości ma znaczący wpływ na rentowność produkcji i wynik finansowy całej organizacji. Jednocześnie angażuje do procesu kontrolnego wszystkie obszary firmy mające na nią znaczący wpływ. Zapobiega sytuacjom, w których zła produkcja generuje kolejne koszty wykraczające poza koszty wytworzenia, tzn. logistykę, obsługę klienta, reklamacje, utratę reputacji, a w skrajnych wypadkach zerwanie kontraktów i odszkodowania.
Zasadniczym zadaniem Kontroli Jakości w Modelu by Entra jest nadzór nad parametrami procesów na wszystkich etapach produkcji zrealizowany w taki sposób, aby nieprawidłowości były rzadkie, a wykrycie i korekta ewentualnych odchyleń następowały możliwie wcześnie. Optymalna Kontrola Jakości zakłada, że produkcja odbywa się na zdefiniowanym precyzyjnie poziomie jakości, bez jej obniżania lub zawyżania, gdyż obie te sytuacje są niepożądane, ze względu na generowanie dodatkowych kosztów. W rekomendowanym przez nas ujęciu Optymalna Kontrola Jakości odpowiada za:
  1. Określenie właściwych standardów jakości produkcji na poszczególnych etapach (surowce, półprodukty)
  2. Zdefiniowanie optymalnych standardów jakościowych produktu finalnego, na poziomie zapewniającym satysfakcję klientów i racjonalizację kosztów produkcji
  3. Budowę i funkcjonowanie systemu Optymalnej Kontroli Jakości, w której Dział Kontroli Jakości tworzy ramy i koordynuje Kontrolę Jakości Produkcji, ale jednocześnie angażuje do procesu zespoły i pracowników mające wpływ na Jakość Produkcji: Dział Zakupów (jakość surowców), Utrzymanie Ruchu (sprawność linii produkcyjnej), Pracowników Produkcji, Obsługę Klienta (reklamacje), Kontroling Produkcyjny (koszty złej produkcji)
  4. Standaryzację obsługi reklamacji klientów rynkowych oraz reklamacji firmy wobec własnych dostawców

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy poziom jakości Produkcji jest satysfakcjonujący?
Czy pracownicy wystarczająco dbają o Jakość Produkcji?
Jak często powtarzają się już raz rozwiązane problemy jakościowe?
Czy firma zna koszty złej produkcji?
Czy parametry jakościowe produkcji są określone dla poszczególnych produktów?
Czy określone są dokładne parametry surowców?
Czy ilość reklamacji klientów jest satysfakcjonująca?
Jakie są koszty postępowań reklamacyjnych?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

  • Brak precyzyjnych parametrów jakościowych produkcji (opartych na analizie efektywności)
  • Niezrozumienie w firmie kosztów złej jakości (niezgodnej ze specyfikacją)
  • „Przepychanie dalej” złej produkcji
  • Brak zrozumienia kosztów zbyt wysokiej jakości
  • Pracownicy produkcji nie czują się odpowiedzialni za Jakość Produkcji
  • Wysokie koszty obsługi reklamacji

Jakie działania realizujemy?

Głównym celem naszych działań jest budowa efektywnego Systemu Kontroli Jakości. Podstawą Systemu jest zawsze standaryzacja parametrów jakościowych. Ważne jest też szerokie uświadomienie w firmie znaczenia kosztów niezgodności dla rentowności produkcji. Kolejnym krokiem jest edukacja i wdrożenie do procesu pracowników, a nie tylko Działu Kontroli Jakości. Dużą uwagę przywiązujemy do instrukcji wizualnych pozwalających na skuteczną kontrolę jakości, która nie absorbuje znacząco pracowników skupionych na zadaniach podstawowych. Tam, gdzie jest to możliwe i opłacalne, wskazujemy możliwości automatyzacji działań. Pracownicy produkcji angażowani są także w proces reklamacji. Całość zagadnień Kontroli Jakości włączamy do procesu Ciągłego Doskonalenia, aby popełnione błędy stanowiły bodziec rozwojowy, a nie stałe obciążenie procesu produkcji.

Szczegółowy plan w zakresie optymalnej kontroli jakości

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Audyt zapewnienia Jakości w procesie produkcyjnymFormalizacja zasad współpracy KJ i ProdukcjiRozwój kompetencji analitycznych pracowników KJAutomatyzacja analizy parametrów jakościowych
Ocena procesu Kontroli jakościOptymalizacja procesów Kontroli JakościCyfryzacja procesów i narzędzi KJ

Integracja analiz statystycznych w procesie doskonalenia Kontroli Jakości oraz identyfikacji oszczędności
Wykorzystanie narzędzi BigData i AI w procesie wspierania decyzji jakościowych
Ocena Obsługi ReklamacjiStandaryzacja procesów reklamacyjnych w organizacjiEfektywna Obsługa ReklamacjiAutomatyzacja (RPA) standardowych procesów reklamacyjnych

Dlaczego warto optymalizować Kontrolę Jakości?

Typowe efekty optymalizacji Kontroli Jakości w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny