Model by Entra > Fit Factory >

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Znaczenie Utrzymania Ruchu dla całej organizacji

Jednym z kluczowych obszarów, o które musi zadbać każde przedsiębiorstwo produkcyjne, jest efektywne utrzymanie ruchu. Determinuje ono efektywność działania wielu obszarów firmy. Podstawowym celem efektywnego utrzymania ruchu jest zapewnienie wymaganego poziomu dostępności maszyn i urządzeń, poprzez np. redukcję liczby awarii. Jednocześnie praktyki prowadzące do realizacji tego zadania powinny być obliczone na wykonywanie pracy w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób.

Właściciele przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć cel, jakim jest Przemysł 4.0, muszą zadbać o to, aby ta sfera ich działalności spełniała wysokie standardy jakości. Współpraca z Entra Group pozwala firmom na wdrożenie reguł postępowania, dzięki którym możliwe jest optymalne funkcjonowanie Utrzymania Ruchu w ich zakładzie.

Efektywne Utrzymanie Ruchu – klucz do właściwego funkcjonowania firmy produkcyjnej

Utrzymanie Ruchu poprzez silny wpływ na efektywność produkcji ma fundamentalne znaczenie dla wyników organizacji jako całości. Ma ono bezpośredni wpływ na takie obszary jak:

 

 1. logistyka – jest to związane ze stanem technicznym transportu wewnętrznego,
 2. magazynowanie, w tym automatyczną komplementację wysyłek,
 3. kontrola jakości – uszkodzone maszyny wymuszają wzmożony nadzór i powodują problemy jakościowe,
 4. ochrona środowiska – usterki, z którymi zmagają się urządzenia, prowadzą do wycieków oraz zwiększonej masy odpadów,
 5. BHP – awariom maszyn towarzyszy zwiększone ryzyko wypadków i koszty ich następstw.

 

Jak widać, Efektywne Utrzymanie Ruchu stanowi gwarancję bezpiecznej i sprawnej produkcji zakładu.

Jakie korzyści niesie za sobą Efektywne Utrzymanie Ruchu?

Optymalizacja procesów produkcyjnych nie jest możliwa bez Efektywnego Utrzymania Ruchu. Oddziałuje ono zarówno na stronę kosztową, jak i możliwości wytwórcze zakładu. W naszym rozumieniu Utrzymanie Ruchu odpowiada za:

 

 1. stan techniczny maszyn i urządzeń produkcyjnych, które stanowią bazę produkcji oraz maszyn i urządzeń infrastruktury (np. instalacje mediów, klimatyzacja, wentylacja),
 2. zapewnienie odpowiedniego środowiska procesów (np. temperatury, poziomu zapylenia, wilgotności), a w przypadku branż o podwyższonym rygorze technologicznym (np. farmacja, przemysł spożywczy, elektronika) gwarancja separacji stref czysta/brudna,
 3. funkcjonowanie produkcji zakładu z optymalną wydajnością z punktu widzenia technicznego, tzn. przygotowanie i realizację polityki Utrzymania Ruchu adekwatnej do potrzeb organizacji oraz działania proaktywne na rzecz minimalizacji usterek i awarii,
 4. redukcję kosztów bezpośrednich (funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu) i pośrednich (awarie, przestoje, utracone korzyści, kary za produkcję nieterminową lub poza normą jakości).


Jako Entra Group opracowaliśmy Model by Entra, w którego skład wchodzą trzy komplementarne produkty: Focus Factory, Flow Factory i Fit Factory. Ostatni z nich skupia się na działaniach sprawiających, że Organizacja Procesu Produkcyjnego w przedsiębiorstwie klienta wchodzi na wyższy poziom. Jednym z trzonów Fit Factory jest właśnie Efektywne Utrzymanie Ruchu, które pozwala m.in. znacząco poprawić Rentowność Produkcji. Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak często produkcja nie pozwala zrealizować działań UR?
Jak duża część pracy UR jest planowa, a jaka stanowi reakcję na awarie?
Jak często brakuje pieniędzy na naprawy?
Jak często pracownicy produkcji psują maszyny?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Zbyt częste awarie
 2. Zbyt długi czas reakcji UR na wystąpienie awarii
 3. Zbyt długi czas niesprawności urządzeń po awarii
 4. Zbyt wysokie koszty UR
 5. Brak standaryzacji działań i transparentności działań UR
 6. Brak obiektywnej oceny skuteczności UR
 7. Nieefektywne zarządzanie częściami zamiennymi
 8. Słaba współpraca służb UR i produkcji

Jakie działania realizujemy?

Ważną cechą optymalizacji Utrzymania Ruchu jest formalizacja procesów. Odchodzimy od nawyków i subiektywnych ocen, np. kondycji maszyn, właściwych okresów kontroli na rzecz jednoznacznie sprecyzowanych zasad, których przestrzeganie zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów.  Charakterystyczne dla UR jest także przejście od reaktywności do proaktywności oraz nacisk na profilaktykę (podobnie jak w BHP). Naprawy, przeglądy, inspekcje, smarowania, wymiany serwisowe i modernizacje mają mieć charakter planowy. Coraz ważniejsze staje się także zaangażowanie pracowników produkcji w samodzielne przeglądy. Naszym celem jest rozwój w kierunku predykcyjnego UR.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnego utrzymania ruchu

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Audyt strategii i modelu UR Wybór i budowa optymalnego modelu UR System okresowej walidacji i aktualizacji Modelu UR

Weryfikacja możliwości wdrożenie kilku równoległych modeli UR w ramach organizacji

Wprowadzenie systemu KPI dla procesów UR

Integracja bazy wiedzy UR z systemem zarządzania wiedzą organizacji

Wprowadzenie procesów zarządzania pełnym cyklem życia urządzeń

Określenie rozwoju diagnostyki urządzeń
Wprowadzenie modelu predykcyjnego UR

Integracja systemu dancyh UR z systemem predykcyjnym
Efektywne procesy UR Formalizacja procesów UR Optymalizacja procesów UR Automatyzacja wdrożonych procesów UR
Ocena efektywnoci UR Wprowadzenie wskaźników efektywności UR Zarządzanie efektywnością UR Automatyczny pomiar, identyfikacja i przetwarzanie danych o efektywności UR
Ocena efektywności współpracy z podwykonawcami UR Zapewnienie efektywnej współpracy z podwykonawcami UR Outsourcing elementów UR Integracja systemów UR z systemami podwykonawców

Automatyzacja przetwarzania danych
Ocena organizacji infrastruktury UR (warsztaty i magazyny) Organizacja infrastruktury UR (warsztaty i magazyny) Formalizacja dostępu pracowników produkcji do infrastruktury UR

Rozwój infrastruktury UR
Automatyzacja magazynów części zamiennych
Ocena Planowania UR (w tym obsługa niesprawności) w zakresie planów UR i dokładności ich realizacji Planowanie działań prewencyjnych UR na krytycznych urządzeniach Pełne planowanie działań UR Wdrożenie zasad predykcyjnego UR ze znaczącym wykorzystaniem narzędzi BigData i AI
Ocena zarządzania częściami zamiennymi Organizacja zarządzania częściami zamiennymi Włączenie zarządzania częściami zamiennymi w Politykę Zarzadzania Zapasami organizacji Wykorzystanie rozwiązań RPA i BigData do zarządzania częściami zamiennymi
Ocena Samodzielnych Przeglądów Wdrożenie pracowników produkcji do udziału w procesach UR Pełna odpowiedzialność pracowników produkcji za Samodzielne Przeglądy Integracja pracowników produkcji z rozwiązaniami predykcyjnego UR

Wsparcie Samodzielnych Przegladów narzędziami Przemysłu 4.0

Dlaczego warto optymalizować Utrzymanie Ruchu?

Typowe efekty optymalizacji UR w Modelu by Entra:

Jako Entra Group opracowaliśmy Model by Entra, w którego skład wchodzą trzy komplementarne produkty: Focus Factory, Flow Factory i Fit Factory. Ostatni z nich skupia się na działaniach sprawiających, że Organizacja Procesu Produkcyjnego w przedsiębiorstwie klienta wchodzi na wyższy poziom. Jednym z trzonów Fit Factory jest właśnie Efektywne Utrzymanie Ruchu, które pozwala m.in. znacząco poprawić Rentowność Produkcji. Zapraszamy do kontaktu.
Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny