Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Flow Factory >

Efektywny Transport Zewnętrzny

Znaczenie Transportu Zewnętrznego dla całej organizacji.

Przedsiębiorstwa produkcyjne szukają różnych rozwiązań, które pomogą zwiększyć ich rentowność oraz zadowolenie klientów. Optymalizacja transportu zewnętrznego jest jedną z najskuteczniejszych metod osiągnięcia tego celu. Umożliwia wyeliminowanie wielu problemów, które związane są m.in. z nieterminowymi dostawami czy niezachowywaniem odpowiednich standardem przez dostawców usług transportowych. Zoptymalizowane Procesy Transportu Zewnętrznego pozwalają na prawidłową realizację oczekiwań klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Jako Entra Group pomagamy stworzyć Efektywny Transport Zewnętrzny, który stanie się jednym z fundamentów sukcesu firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rola Efektywnego Transportu Zewnętrznego dla organizacji

Znaczenie Transportu Zewnętrznego zależy od charakteru działalności firmy. Należy jednak przyjąć założenie, że obecnie jego rola wciąż wzrasta, gdyż zwiększa się jego wpływ na poziom satysfakcji klientów oraz koszty związane z dystrybucją nieograniczoną już granicami krajów. Coraz istotniejsze stają się cele wizerunkowe i jakość świadczonych usług, już nie tylko w nowoczesnych kanałach dystrybucji takich jak e-commerce czy sklepy wielkopowierzchniowe, ale także w przemyśle, gdzie terminowość, a nawet kompetencje komunikacyjne kierowcy mogą przesądzać o zacieśnieniu relacji lub osłabieniu pozycji wobec klienta.

Ze względu na fakt, że w dzisiejszych czasach nawet niewielkie firmy sprzedają swoje wyroby na terenie całego kraju, skuteczna optymalizacja transportu zewnętrznego w przedsiębiorstwach okazuje się nie tylko wielką szansą, ale i koniecznością. Dzięki internetowi i spedycji międzynarodowej firmy zdobywają klientów niemalże bez ograniczeń geograficznych, a tradycyjne bariery, jakimi były granice państw, stopniowo zanikają. Jest to doskonała okazja na poszerzenie zasięgu transportu zewnętrznego. Aby to osiągnąć, niezbędna jest jednak minimalizacja jego kosztów przy jednoczesnym zachowaniu terminowości, której oczekują klienci. Optymalizacja transportu zewnętrznego zapewnia szybkość, precyzję i pewność dostaw, co może decydować o sukcesie sprzedażowym, zarówno w handlu hurtowym, jak i detalicznym.

Optymalizacja transportu zewnętrznego zgodnie z Modelem by Entra

Odpowiednia organizacja Efektywnego Transportu Zewnętrznego wymaga wdrożenia szeregu rozwiązań, które pomogą wznieść procesy w tym obszarze na wyższy poziom. Optymalizacja transportu zewnętrznego w przedsiębiorstwie według Modelu by Entra obejmuje cztery kluczowe aspekty, dzięki którym możliwe jest sprostanie wyzwaniom stojącym przed firmą produkcyjną w tej sferze.

 

 1. Zoptymalizowane Procesy Transportu Zewnętrznego – ich punktem wyjścia są: zidentyfikowane kluczowe wymagania klientów, określone standardy dla poszczególnych klientów, analiza możliwości realizacji procesów transportowych w ramach rozwiązań IN/OUT- sourcingowych i wynikających z nich korzyści, a także planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe poprzez wdrożenie narzędzi wspomagających bilansowanie i planowanie. Dalej, na poziomie zaawansowanym – optymalizacja m.in. poprzez wykorzystanie informacji z systemu TMS oraz integrację z procesami zakupowymi usług transportowych.
 2. Awizacja Transportu Zewnętrznego rozwijana poprzez system rejestracji pojazdów i planowania awizacji. Kluczową rolę odgrywają również: monitoring odchyleń i ich konsekwencji, monitoring i zasady informowania o zdarzeniach nagłych oraz zarządzanie nimi, a także integracja z systemami podmiotów kooperujących.
 3. Właściwa współpraca z dostawcami usług Transportu Zewnętrznego, której podstawą są wysokie kompetencje własnego biura spedycji. Ważnymi kwestiami są także: pełna formalizacja relacji, w tym zoptymalizowane zasady rozliczeń, wdrożenie mechanizmów i zapewnienie ich egzekucji, automatyczne zmiany stawek vs. obiektywne czynniki zewnętrzne oraz uzależnienie wynagrodzenia od osiąganych wskaźników awizacji.
 4. Systemy wsparcia Transportu Zewnętrznego umożliwiające pełne zarządzanie Transportem Zewnętrznym. Firma produkcyjna powinna zdecydować się na wykorzystanie narzędzi wspierających proces planowania wysyłek i optymalizację tras, a także wdrożenie lub optymalizację wykorzystania systemu TMS.

 

Jako Entra Group oferujemy klientom profesjonalne wsparcie również w innych przedsięwzięciach takich jak m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych czy Skuteczne Planowanie Operacyjne.

Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy wysyłki są zawsze dostarczone na czas?
Czy firma ma pełną wiedzę o statusie wysyłek?
Czy firma ma wiedzę o poziomie satysfakcji klienta z jakości i terminowości wysyłek (zanim otrzyma formalną skargę/ reklamację/karę)?
Czy firma ma wskaźniki skuteczności awizacji? Czy są osiągane?
Czy firma zna koszty złej awizacji? Kto je ponosi?
Czy koszty są zgodne z zakładanym budżetem?
Czy firma potrafi optymalizować trasy?
Czy umowy z dostawcami usług transportowych chronią interesy firmy? Czy są okresowo weryfikowane, respektowane i egzekwowane?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Nieterminowe dostawy
 2. Wysokie bądź niestabilne koszty, przekraczanie budżetu
 3. Słaba awizacja (dezorganizacja dostaw i wzrost kosztów)
 4. Niedotrzymywanie standardów przez dostawców usług transportowych (niezgodne z wymaganiami środki transportowe, niewłaściwa estetyka/czystość, uszkodzenia towaru, niska satysfakcja klientów)
 5. Brak jasnych zasad/niewłaściwe zasady współpracy z dostawcami usług transportowych
 6. Brak egzekucji ustaleń zawartych w umowach z dostawcami usług transportowych
 7. Brak adekwatnych i funkcjonalnych systemów wsparcia w zarządzaniu Transportem Zewnętrznym

Jakie działania realizujemy?

Są 3 zasadnicze działania, na których się koncentrujemy w optymalizacji Transportu Zewnętrznego. Po pierwsze, prawidłowe i precyzyjne określenie wymagań klientów oraz budowa odpowiadających im wystandaryzowanych procesów, ale jednocześnie podjęcie decyzji, które z nich realizowane są obligatoryjnie, a jaki zakres stanowi usługę dodatkową/premium, płatną lub należną określonej kategorii klientów. Po drugie monitoring procesów oparty o wskaźniki, dostarczający obiektywnej wiedzy i pozwalający na skuteczne planowanie i zarządzanie. Po trzecie właściwe zarzadzanie relacjami z dostawcami usług od etapu wyboru, przez monitoring działań, okresową ocenę aktualnych dostawców, monitoring rynku pod kątem nowych dostawców, aktywne wykorzystywanie dobrze skonstruowanych umów z podwykonawcami do egzekucji usług na oczekiwanym poziomie jakości i kosztów.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnego transportu wewnętrznego

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Ocena procesów Transportu Zewnętrznego Opracowanie i wdrożenie modelu Transportu Zewnętrznego

Planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe poprzez wdrożenie narzędzi wspomagających bilansowanie i planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe

Wdrożenie wskaźników oceny efektywności procesów transportowych
Wzmocnienie roli narzędzi komunikacyjnych w ramach modelu transportowego

Formalizacja procesu kwalifikacji dostawców
Integracja systemu klasy TMS oraz jego funkcjonalności z systemem ERP
Ocena funkcjonujacego systemu awizacji w obszarze Transportu Zewnętrznego, Wdrożenie efektywnego systemu awizacji Wykorzystanie systemu lokalizacji i identyfikacji pojazdów w procesie awizacji Wykorzystanie rozwiązań AI, analizy scenariuszowej oraz automatyzacji procesu (RPA) do wsparcia procesu awizacją i korektą zmian
Ocena efektywności współpracy z dostawcami usług transpotu zewn. Optymalizacja fukcjonowania Działu Spedycji

Wdrożenie umów o współpracy z kluczowymi dostawcami usług
Optymalizacja kontraktów Włączenie rozwiązań BI/AI w proces zarządzania kontraktem

Intregracja i automatyzacja zarządzania kontraktami
Ocena systemów wsparcia Transportu Zewnęterznego Modyfikacja posiadanych narzędzi wspierających procesy planowania wysyłek oraz optymalizacji tras Optymalizacja posiadanych systemów wspierających procesy Transportu Zewnętrznego Pełna integracja systemu TMS z systemami dostawców usług transportowych

Dlaczego warto optymalizować Transport Zewnętrzny?

Typowe efekty poprawy Organizacji Produkcji:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny