Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Fit Factory >

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Wpływ Narzędzi Optymalizacji Produkcji na całą firmę:

Głównym wpływem, jaki wywiera wdrożenie Narzędzi Optymalizacji Produkcji na całą firmę, jest ewolucja (czasem rewolucja) kultury organizacji – od dyrektywnej do angażującej. Poszczególne narzędzia, wraz z ich wdrażaniem w kolejnych obszarach firmy, zmieniają nie tylko sposób funkcjonowania poszczególnych komórek, wydziałów, obszarów organizacji, ale zaczynają wpływać na obszary kooperujące poprzez wdrażanie podejścia do funkcjonowania organizacji opartego na realnych danych, celowości działania i obiektywnym pomiarze rezultatów.
Model by Entra wykorzystuje zdecydowaną większość stosowanych na świecie metodyk, takich jak Lean, TPM, WCM oraz wywodzące się z nich narzędzia optymalizacji produkcji jak 5S, SMED, Wizualizacja Miejsca Pracy itp. Wybrane adekwatnie do rodzaju i skali problemów danej organizacji oraz umiejętnie zastosowane, narzędzia te dają ogromne możliwości poprawy funkcjonowania obszaru produkcji w każdej firmie. Umożliwiają one implementują sprawdzonych wzorów bez ryzyka „nietrafionego eksperymentu”. Najpopularniejsze i najważniejsze z nich to:
 1. Rozwój Zespołów Roboczych – program oznaczający stopniowy, ale konsekwentny rozwój efektywności pracy pracowników w zespole roboczym, a w jego wyniku m.in. wzrost wydajności zespołów w kolejnych etapach ich funkcjonowania (forming, storming, norming, performing).
 2. Organizacja miejsca pracy zgodnie z metodyką 5S (Selekcja, Sprzątanie, Sortowanie, Standaryzacja, Samodyscyplina), w której każde miejsce (obszar, maszyna, pomieszczenie) ma swojego gospodarza decydującego o zasadach funkcjonowania, ale jednocześnie odpowiadającego za jego stan i efektywność wykorzystania, także minimalizację liczby i optymalizację elementów składowych (narzędzia, wyposażenie), gdzie obowiązują jasne zasady postępowania. Wszystko jest zorganizowane, mamy miejsce na wszystko i wszystko jest na swoim miejscu – a przez to pracownicy działają efektywniej, sprawniej i bezpieczniej.
 3. Wizualizacja Miejsca Pracy, pierwotnie kluczowych obszarów, stopniowo obejmująca całą produkcję. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz usprawnienie przekazywania informacji poprzez łatwo dostrzegalną i intuicyjną w odbiorze symbolikę. W wizualizacji miejsca pracy wykorzystuje się wyraźne oznaczenia stref, np. linie demarkacyjne, oznaczenia pól odkładczych, hasła i znaki ostrzegawcze dla miejsc niebezpiecznych. Wizualizacja ułatwia także, np. poprzez oznakowanie kolorystyczne, interpretację stanów i poziomów zgodności typu: optymalny, dopuszczalny, krytyczny. Typowa wizualizacja miejsca pracy jest bezpośrednio związana z 5S, ale w naszym podejściu wychodzimy szerzej patrząc na całość organizacji
 4. Wizualne Instrukcje Pracy. Ich zadaniem jest szybkie przekazywanie informacji, gwarancja zrozumienia najistotniejszych kwestii, ułatwienie dostępu do potrzebnych instrukcji, zmniejszenie do minimum barier ograniczających zaangażowanie pracowników w rozwój wiedzy i stosowanie wymaganych zasad pracy.
 5. Optymalizacja przezbrojeń z wykorzystaniem metodyki SMED – to podejście, którego sednem jest ujednolicenie działań związanych z przygotowaniem maszyn i urządzeń do produkcji o zmienionych parametrach produkcyjnych, skrócenie czasu trwania samego przezbrojenia oraz stabilizacja jakości produktów jak najszybciej po skończeniu przezbrojenia. A wszystko po to, aby czas, koszty i efekty przezbrojenia były w pełni przewidywalne.

Cechą wspólną tych Narzędzi jest uniwersalność. Ich efektem – umożliwianie pracownikom efektywnej pracy w przyjaznym środowisku, stworzenie ram organizacyjnych, które wykorzystują pełny potencjał załogi, szybciej i w większym stopniu, niż „intuicyjne” zarządzanie. Na etapie zaawansowanym narzędzia te ulegają stopniowej integracji i tworzą jednolity system.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak często pracownicy szukają narzędzi?
Czy pracownicy wiedzą, jak mają wykonywać każde zlecone zadanie?
Czy jesteś pewien, że pracownicy w taki sam sposób wykonują zadania?
Czy nowi pracownicy szybko stają się równie efektywni, jak ci z dłuższym stażem?
Czy wiesz, ile trwają Twoje przezbrojenia?
Czy każdy pracownik robi przezbrojenie tak samo?
Jak szybko po przezbrojeniu osiągacie optymalną jakość i wydajność?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Bałagan w miejscu pracy
 • Znaczne zróżnicowanie efektów pracy różnych pracowników i zespołów roboczych
 • Brak współpracy pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami
 • Częste ludzkie błędy wynikające z braku ustalonych zasad działania
 • Nieznajomość/nieprzestrzeganie zasad pracy
 • Nieznany czas wymagany do przezbrojeń, nieoczywisty efekt przezbrojeń
 • Strata czasu na szukanie informacji
 • Nieumiejętne wdrożenie Narzędzi Optymalizacji, brak wymiernych efektów
 • Opór pracowników przy nieumiejętnym wdrożeniu Narzędzi Optymalizacji

Jakie działania realizujemy?

Na pomyślne wdrożenie Narzędzi Optymalizacji Produkcji w Modelu by Entra składają się dwa kluczowe czynniki sukcesu. Po pierwsze koncentrujemy się na zaangażowaniu pracowników szczebla podstawowego. Naszym celem jest zainspirowanie zespołów roboczych do możliwie samodzielnego (moderacja konsultanta) wskazania problemów, a następnie przygotowania adekwatnych rozwiązań. Zwiększa to szansę prawidłowości diagnozy oraz powoduje, że pracownicy traktują nowe rozwiązania jako własne pomysły i chętniej je realizują. Po drugie wdrażamy rozwiązanie jako komplementarny system, a nie jedynie wyrwane z kontekstu narzędzie. Nie ograniczamy się do pojedynczego szkolenia/warsztatu, ale zapewniamy szerokie wsparcie na wszystkich poziomach organizacji, aż do momentu, kiedy nowe Narzędzia trwale wrastają w kulturę produkcji, a załoga wykorzystuje je spontanicznie.

Szczegółowy plan w zakresie narzędzi optymalizacji produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Ocena efektywności pracy Zespołów Roboczych Wprowadzenie narzędzi wspierających pracę Zespołów Roboczych Rozwój efektywności pracy Zespołów Roboczych Aktualizacja narzędzi pod kątem zmieniających się potrzeb i technologii
Ocena funkcjonowania systemu organizacji miejsca pracy 5S Wprowadzenie systemu organizacji miejsca pracy 5S Rozwój kultury pracy opartej o 5S Aktualizacja narzędzi pod kątem zmieniających się potrzeb i technologii
Ocena Wizualnych Miejsc Pracy Wizualizacja Miejsc Pracy kluczowych obszarów Rozwój wizualizacji w obszarach produkcji Wprowadzenie nowych technologii do wizualizacji zakładu, w tym AR (Augmented Reality)
Ocena Wizualnych Instrukcji Pracy Budowa systemu Wizualnych Instrukcji Pracy w kluczowych obszarach Rozwój systemu w obszarach pomocniczych Wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 do systemu instrukcji, w tym AR
Ocena procesu skracania czasu Przezbrojeń (SMED) Standaryzacja przebiegu Przezbrojeń Optymalizacja Przezbrojeń

Włączenie analizy Przezbrojeń i kosztów z nimi zwiazanych do analizy Rentowności Produkcji

Włączenie analizy procesu Przezbrojenia do procesu zakupu nowych urządzeń
Automatyzacja i Robotyzacja procesu przezbrojeń

Wykorzystanie AR do szkolenia pracowników
Ocena poziomu Standaryzacji Pracy i zadań w procesie produkcyjnym Wdrożenie Standardów Pracy i zadań w kluczowych miejscach procesu produkcyjnego Standaryzacja Pracy i zadań w całej organizacji

Włączenie analizy Standaryzacji Pracy i kosztów z nimi związanych do analizy Rentowności Produkcji
Automatyzacja i Robotyzacja procesów

Wykorzystanie AR do szkolenia pracowników

Dlaczego warto wdrażać Narzędzia Optymalizacji Produkcji?

Typowe efekty wykorzystania Narzędzi Optymalizacji produkcji w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny