Szukaj
Close this search box.

Zespół

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy pracują wspólnie od blisko 20 lat. Mamy swoje specjalizacje, ale łączy nas kompleksowe podejście do zagadnień optymalizacji. Rozwiązywaliśmy już problemy różnych sektorów przemysłu. Pracowaliśmy w różnych środowiskach biznesowych. Czasem bardzo odmiennych od siebie kulturowo i technologicznie krajach świata. Od 5 lat działamy wspólnie pod marką Entra Group. Lubimy pomagać organizacjom uwalniać ich pełny potencjał.

Artur Kolibski

Prezes Zarządu Entra Group. Ekspert w zakresie optymalizacji efektywności Łańcucha Dostaw w organizacjach produkcyjnych z 22-letnim doświadczeniem. Obszary szczególnych kompetencji to procesy prognozowania sprzedaży, planowanie produkcji optymalizacja zapasów w organizacjach. Obiektywną ocenę efektywności procesów oraz reorganizację działów operacyjnych w firmach umożliwia biegłe posługiwanie się uznanymi na całym świecie metodykami, takimi jak m.in. SCOR (Supply Chain Reference Model), APQC PCF (Process Classification Framework) czy Prince2.

Osobnym obszarem specjalizacji zawodowej jest identyfikacja potencjału poprawy efektywności Produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean m.in. Loss & Waste Analysis. Doświadczenie jako doradca biznesowy zdobywał m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, a także przemyśle meblowym oraz chemicznym.
Członek wielu organizacji biznesowych, m.in. ASCM (dawniej APICS), IIF , IBF, APQC (American Productivity & Quality Center), SIM Polska.
Posiada certyfikaty APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management), Prince2 Foundation & Practitioner. Absolwent Bankowości, Finansów Publicznych i Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Michał Matejczyk

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju w Entra Group. Ekspert z 18-letnim doświadczeniem w obszarze produkcji, utrzymania ruchu, wdrażania projektów WCM w operacjach, zarządzania zmianą. W szczególności specjalizuje się w zakresie zmian systemowych i procesowych w działach operacyjnych firm (produkcja, utrzymanie ruchu, jakość), angażowaniu i motywowaniu pracowników oraz zarządzaniu zmianą w oparciu o koncepcje Produkcji Klasy Światowej (WCM), TPM oraz Lean. Posiada wysokie kompetencje w wypracowywaniu rozwiązań z zakresu zarządzania organizacją z wykorzystaniem wskaźników efektywności. Wspiera firmy w obszarze transformacji i rozwoju kompetencji cyfrowych

Doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, pracując dla kluczowych branż, m.in. przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ciężkiego, maszynowego, meblowego, chemicznego, wydobywczego.
W Entra Group odpowiedzialny przede wszystkim za realizację projektów w obszarach Produkcji i Utrzymania Ruchu oraz doskonalenia umiejętności miękkich pracowników w działach operacyjnych.
Master Trener WCM, członek SIM – Stowarzyszenie Interim Managerów, autor publikacji naukowych z zakresu transformacji organizacji i korzyści z wdrażania modelu WCM, absolwent kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Sławomir Łysik

Partner w firmie Entra Group. Ekspert z 20-letnim doświadczeniem w obszarze zakupów oraz logistyki, zwłaszcza w poprawie efektywności oraz kosztów transportu wewnętrznego i zewnętrznego, magazynowania i outsourcingu usług logistycznych. Posiada wysokie kompetencje we wdrażaniu projektów World Class Manufacturing w obszarze logistyki, które realizował na rzecz światowych korporacji. Prowadził projekty w szerokim spektrum branż, m. in. spożywczej, browarniczej, automotive, metalurgicznej, farmaceutycznej. Specjalizuje się także w optymalizacji procesów logistycznych w kopalniach odkrywkowych.

W Entra Group jest odpowiedzialny za projekty z obszaru logistyki, zarówno w zakresie oceny potencjału, jak i wdrożeń.
Posiada certyfikaty APICS (Certyfikat Basics of Supply Chain Management w organizacji APICS), Prince2 Foundation. Członek BNI Polska – Business Network International, absolwent Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

Tomasz Michalak

Partner w firmie Entra Group. Ekspert z 25-letnim doświadczeniem w zakresie logistyki, zwłaszcza w obszarach transportu wewnętrznego i zewnętrznego, magazynowania oraz outsourcingu usług logistycznych. Prowadzi również projekty rozwoju narzędzi informatycznych wspierających procesy, takie jak kontrola wdrożeń, ocena potencjału, ocena wykorzystania, wybór narzędzi.
W Entra Group odpowiedzialny jest za realizację projektów w obszarze logistyki oraz systemów informatycznych działów operacyjnych.
Posiada Certyfikat Europejskiego Wynalazcy otrzymany za opracowanie patentu europejskiego na format zapisu oraz zarejestrowany wzór przemysłowy skanera taśmy filmowej.
Bierze czynny udział w pracach badawczych w zakresie innowacyjnych metod wieczystej archiwizacji materiałów audiowizualnych w ramach projektu Zarządzanie Dziedzictwem prowadzonego w ramach projektów PARP i NCBR.
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Alicja Domachowska

Biznes Partner w firmie Entra Group. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Lean Manufacturing.

Od 24 lat prowadzi warsztaty wdrożeniowe na liniach produkcyjnych i w firmach usługowych na terenie Europy. Wysokiej klasy specjalistka z zakresu Lean Management, doskonaliła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu Lean Management w zespole Yoshinobu Yamada, znanego eksperta ds. usprawnień procesów. 

Skoncentrowana na łatwych do wdrożenia i nisko-kosztowych rozwiązaniach TWI, SS, SMED, Standard work

Absolwentka Gdańskiej Szkoły Humanistycznej Wydział Zarządzania

Sebastian Bryczkowski

Biznes Partner w firmie Entra Group. Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży produkcyjnej (automotive, elektronika, produkcja przemysłowa).  Na przestrzeni ponad dwóch dekad zajmował stanowiska od planisty, analityka, szefa projektów, managera działów do dyrektora zakładów produkcyjnych. 

Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz wymogów i norm stosowanych w nowoczesnych łańcuchach logistycznych. Optymalizuje obszary planowania, produkcji i  logistyki. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych i optymalizacyjnych (reengineering procesów) oraz PM wdrożeń systemów ERP i MES. Realizował projekty w dużych organizacjach oraz w mniejszych przedsiębiorstwach

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów MBA (GFKM, RSM Erasmus University)

Maciej Szymczak

Partner Biznesowy w firmie Entra Group. Ekspert z ponad 25 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego firm. Obszary szczególnych kompetencji to tworzenie i wdrażanie strategii rozwojowych, budowanie doskonałości operacyjnej firm produkcyjnych, rentowności procesów i przedsięwzięć biznesowych. Organizowanie i zarządzanie P&L.

Doświadczenie zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach głownie z sektora FMCG.

Prowadził lub nadzorował projekty restrukturyzacyjne, wdrożeniowe i optymalizacyjne. 

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Maszyn, Szkoły Lean Managera i Akademii Zarzadzania Projektami.

Kamila Klaman-Sikora

Partner Biznesowy w firmie Entra Group. Ekspert w zakresie psychologii biznesu, rozwijania kompetencji miękkich w firmach produkcyjnych i usługowych oraz w organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości. Specjalizuje się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach w zakresie rozwoju kultury doskonalenia umiejętności interpersonalnych i usprawniania komunikacji. Udziela wsparcia w ocenie pracowniczej oraz w procesach rekrutacji, buduje systemy angażowania pracowników w zmiany. Współpracowała m.in. z branżą przemysłu drzewnego, technologiczną, finansową, informatyczną, przetwórstwa odpadu czystego, budowlaną, usługową.
Stworzyła autorskie narzędzia wspierające procesy rozwojowe organizacji, m.in. kwestionariusz predyspozycji przedsiębiorczych (wykorzystany w projektach EFS), testy kompetencji przedsiębiorczych dla mikropożyczek, współtworzyła innowacyjny Podręcznik Metodyczny z Instrukcją Stosowania Produktu Finalnego Social Venture Capital dla PES.

W Entra Group odpowiada za obszary związane z coachingiem biznesowym dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, rozwojem kompetencji miękkich pracowników oraz za szkolenia z szeroko rozumianej komunikacji w organizacjach.

Absolwentka SWPS w Warszawie.

Radosław Kuszyk

Biznes Partner w firmie Entra Group. Prowadzi projekty w obszarach głównych i wspierających procesów produkcyjnych, skoncentrowane na poprawie produktywności, jakości, utrzymania ruchu, logistyki wewnętrznej i skutecznej komunikacji między wydziałami. Skutecznie motywuje do optymalizacji procesów operacyjnych wg filozofii LEAN Manufacturing

Posiada doświadczenie menadżerskie. zdobywane w dużych międzynarodowych firmach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczy w obszarach produkcji.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Daria Wawrzyńczak

Partner Biznesowy w firmie Entra Group. Ekspert w zakresie wdrożeń programu WCM oraz programu TWI (Training within Industry). W jej kompetencjach leży budowanie systemów angażowania pracowników w proces zmiany, zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych. Tworzy systemy zarządzania kompetencjami oraz rozwiązywania problemów w tym zakresie. W szczególności specjalizuje się we wdrażaniu i realizacji projektów ukierunkowanych na poprawę płynności produkcji, podnoszenie możliwości produkcyjnych oraz wzrost efektywności pracowników. Doświadczenie zdobywała zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych, pracując dla wielu branż, m.in. przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, metalowego, meblowego, chemii budowlanej oraz bankowości.

W Entra Group odpowiada przede wszystkim za wdrażanie i realizację projektów w obszarze produkcji oraz optymalizacji procesów biznesowych.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Jacek Kalinowski

Biznes Partner w firmie Entra Group. Specjalizuje się w projektach reorganizacji działów operacyjnych, redukcji kosztów operacyjnych, wdrażaniu projektów WCM i Lean w obszarach produkcji oraz Łańcucha Dostaw. Posiada doświadczenie w roli Interim Managera na stanowiskach Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora Fabryki, Kierownika Produkcji oraz Kierownika Działów Technicznych.

Posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju organizacji produkcyjnych oraz łańcucha dostaw w branży chemicznej, kosmetycznej, spożywczej i budowlanej.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Beata Elert

Biznes Partner w firmie Entra Group. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora operacyjnego  i zarządzania Łańcuchem Dostaw w międzynarodowych firmach branży FMCG. Interim Manager z sukcesami w projektach reorganizacji i transferu produkcji w firmach  FMCG i automotive. Ekspert we wdrażaniu projektów optymalizacyjnych, restrukturyzacji, zarządzania zmianą w działach operacyjnych, logistyce i łańcuchu dostaw. Specjalista w zakresie poprawy wskaźników efektywnościowych, poprawy procesów logistyki wewnętrznej, magazynowych i produkcyjnych oraz  organizacji  pracy.

Stały współpracownik magazynów Production Manager i Logistics Manager. Członek Stowarzyszenia Interim Managers.
Posiada tytuł MBA Wyższej Szkoły Zarządzania – National Louis University w Nowym Sączu i Diploma in Management Study Henley Management College.

Ryszard Olechnowicz

Partner Biznesowy w firmie Entra Group. Ekspert z 40-letnim doświadczeniem w obszarze produkcji oraz utrzymania ruchu, zwłaszcza w poprawie efektywności oraz redukcji kosztów w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
Pełnił funkcje w dużych organizacjach oraz w MSP na stanowiskach: Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Produkcji, Dyrektora Techniczno Produkcyjnego, Kierownika Zakładu, Pełnomocnika do spraw SZJ, Doradcy, Konsultanta.
Posiada certyfikaty: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2015 – 06/2018, Green Belt, PPM, Professional Purchasing Management, TPM Total Productive Maintenance, WCM World Class Manufacturing, LM Lean Manufacturing; SPC, DoE Design of Experiments

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Ceramika i Szkło oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział: Ekonomii – Zarządzanie kadrami i marketing w przedsiębiorstwie

Nasi partnerzy

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk