Model by Entra > Flow Factory >

Skuteczna Organizacja Logistyki

Znaczenie Organizacji Logistyki dla całego przedsiębiorstwa

Organizacja Logistyki ma wpływ na dwa zasadnicze zagadnienia: koszty funkcjonowania firmy oraz poziom satysfakcji klienta. To specyfika branży i modelu biznesowego firmy decyduje (właściwa Strategii Logistyki), jak znaczący jest/powinien być ten wpływ na wynik w skali całej organizacji. Zasadniczo jednak terminowość i wysoki poziom zgodności dostaw mogą być elementem decydującym dla rozwoju długotrwałych relacji z klientami.
Przez Organizację Logistyki rozumiemy wszystkie działania, które prowadzą nas do sytuacji, w której dostawy realizowane są na poziomie satysfakcjonującym klientów, w ramach zaplanowanych i akceptowanych przez producenta kosztów. Innymi słowy, Organizacja Logistyki to ramy i zasady, które przesądzają o tym, czy Logistyka realizuje właściwie swoje zadania i działa sprawnie. W Modelu by Entra składają się na nią następujące zagadnienia:
 1. Strategia Logistyki – to kluczowe ustalenia wynikające wprost ze strategii firmy, mówiące o miejscu i znaczeniu Logistyki w organizacji. Strategia logistyki odpowiada przede wszystkim na oczekiwania klienta. Określa, na ile kwestie logistyczne są dla klienta ważne oraz czego organizacja oczekuje od Obszaru Logistyki –  jakie mają być efekty jej pracy.
 2. Model Logistyki – w przeciwieństwie do Strategii, która definiuje parametry brzegowe i główne zadania, Model Logistyki odpowiada na pytanie, w jaki sposób  te zadania zrealizować. To ustalenia mówiące o tym, jak powinna funkcjonować operacyjnie Logistyka w organizacji. Jak połączyć skuteczność z efektywnością, satysfakcję klienta z dyscypliną budżetową. Budowa Modelu Logistyki zakłada wdrożenie procesów decyzyjnych „Make or Buy” oraz optymalizację zasad współpracy z dostawcami  usług logistycznych oraz transportowych.
 3. System Raportowy oparty o wskaźniki daje możliwości monitorowania procesów i zarządzania nimi w kierunku optymalizacji. Dobry system raportowy i właściwie dobrane wskaźniki w logistyce to możliwość szybkiego identyfikowania wąskich gardeł, niepożądanych kumulacji ruchu i innych źródeł nieefektywności lub strat oraz przeciwdziałania im.
 4. Wdrożenie Systemów Wspierających procesy logistyczne – to element, który staje się konieczny dla sprawnego zarządzania. Tym bardziej, że Logistyka coraz częściej wymaga koordynacji nie tylko wewnątrz firmy, ale w całym Łańcuchu Dostaw, zasobów własnych, podwykonawców, dostawców i klientów.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki jest w firmie poziom realizacji poszczególnych wskaźników logistyki vs założone cele?
Ile procentowo firma ma reklamacji z powodów logistycznych?
Czy monitorowane są koszty procesów logistycznych?
Czy struktura wydatków obejmuje na pewno wszystkie koszty logistyki?
Czy firmie zdarza się płacić kary za nieterminowe lub niekompletne dostawy?
Czy znane są aktualne potrzeby kompetencyjne pracowników?
Czy w Obszarze Logistyki zostały oszacowane ryzyka kadrowe (np. zastępstwa, fluktuacja, obsada kluczowych stanowisk)?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Nieprawidłowa kompletacja – niezgodność wysłanego towaru z zamówieniem (nieprawidłowa ilość, nieprawidłowy asortyment)
 • Nieterminowość dostaw (coraz ważniejszy problem w kontekście rosnących wymagań klientów)
 • Przekroczenie planowanych kosztów (brak możliwości realizacji rentowności transakcji zgodnie z planem)
 • Brak planowania i/lub komunikacji (wąskie gardła, „piki” dostaw, straty, nieefektywności)
 • Strategia nieadekwatna do potrzeb klientów i organizacji
 • Nieefektywny, nieprzystosowany do nowych wyzwań i możliwości Model Logistyki
 • Wskaźniki nieodpowiadające kryteriom oceny przez klienta
 • Nadmiarowa (zbyt kosztowna) realizacja potrzeb klienta
 • Brak procedur, nieprzestrzeganie procedur
 • Potrzeba rozwoju kompetencji na różnych szczeblach organizacji

Jakie działania realizujemy?

Celem stosowanych przez Entra Group procesów optymalizacyjnych jest Logistyka, która działa płynnie i przewidywalnie. Zarówno z punktu widzenia klientów (pewność, terminowość, zgodność dostaw), jak i z perspektywy firmy (stabilne koszty, osiągnięty założony poziom satysfakcji klienta). Osiągamy to wspierając firmy w Organizacji Logistyki w formie właściwej dla specyfiki ich oraz rynku, na którym funkcjonują. Proces zmian zaczynamy zawsze od budowy kompetencji, które pozwalają pracownikom różnych szczebli skutecznie wspierać działania naprawcze. Dużą rolę przywiązujemy do wypracowania właściwych wskaźników, które właściwie zarządzane, dają nie tylko prawdziwy obraz sytuacji, ale szybkie i konkretne korzyści finansowe organizacji.

Szczegółowy plan w zakresie skutecznej organizacji logistyki

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena strategii logistycznej firmy Budowa/korekta strategii logistycznejRozszerzenie strategii logistycznej na obszar calego Łańcucha Dostaw

Zarządzenie ryzykiem w Łańcuchu Dostaw

Wdrożenie audytów wewnętrznych w obszarze Logistyki/Dańcucha Dostaw
Inteligentny Łańcuch Dostaw wykorzystujący rozwiązania Przemysłu 4.0

Pełna digitalizacja Łańcuch Dostaw (brak papieru, AR)
Ocena modelu systemu logistykiWdrożenie efektywnego modelu logistykiRozwój procesów logistycznych wg modelu Koszty-KorzyściWykorzystanie rozwiązań BigData i AI do optymalizacji modelu logistyki
Ocena efektywności zakupów usług logistycznychWdrożenie procesów decyzyjnych „Make or Buy”

Identyfikacja procesów logistycznych podlegajacych outsourcing’owi

Opracowanie i wdrożenie procedur zakupu usług logistycznych

Przedstawienie rekomendacji dla procesu wyboru dostawcy
Wdrożenie narzędzi wspierających procesy zakupowe w obszarze usług logistycznychAutomatyzacja procesu zakupowego, w oparciu o rozwiązania IADI.
Ocena raportowości zarządczej logistykiBudowa systemu raportowego i wskaźników logistycznychRozwój systemu wskaźników logistycznych oraz systemu raportowego

Monitoring efektywności i kosztów na bazie wskaźników logistycznych
Integracja rowiązań raportowych oraz wykorzystanie algorytmów AI we wsparciu procesu podejmowania decyzji
Ocena Systemów Wsparcia LogistykiWdrożenie systemów wspierających procesy logistyczneOkreślenie procesu cyklicznej rewizji wymagań systemowych dla istniejących procesów

Rozwój kompetencji użytkowników systemów logistycznych
Integracja systemów IT odbiorców i dostawców z systemami przedsiębiorstwa

Dlaczego warto optymalizować Logistykę?

Typowe efekty właściwej Organizacji Logistyki w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny