Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Flow Factory >

Skuteczna Organizacja Logistyki

Znaczenie Organizacji Logistyki dla całego przedsiębiorstwa

Profesjonalny audyt logistyczny jest jednym z podstawowych działań, które należy podjąć w celu optymalizacji Logistyki w przedsiębiorstwie. Warto się na to zdecydować, ponieważ prawidłowo zorganizowana logistyka, do monitorowania której wykorzystuje się odpowiednio dobrane wskaźniki logistyczne, stanowi bardzo ważny obszar działalności firmy produkcyjnej. Aby funkcjonował on we właściwy sposób, konieczne jest dostosowanie ich do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rynku, na jakim ono działa. Wykonywany przez doświadczonych specjalistów audyt logistyczny umożliwia identyfikację, a następnie wprowadzenie pożądanych zmian. Umożliwia on określenie istniejących niedoskonałości w sferze nieefektywności tego obszaru. Dokładny audyt logistyczny stanowi pierwszy krok w kierunku ich eliminacji i poprawy procedur w organizacji. Jego umiejętna realizacja przynosi więc firmie wiele wymiernych korzyści i daje szansę na wprowadzenie w niej Skutecznej Organizacji Logistyki.

 

Jeśli interesuje Cię fachowy audyt logistyczny magazynu oraz innych sfer przedsiębiorstwa produkcyjnego, to skorzystaj z oferty Entra Group.

 

Rola Skutecznej Organizacji Logistyki w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego

Audyt logistyczny oraz związana z nim optymalizacja procesów logistycznych, monitorowanych przez odpowiednie wskaźniki logistyczne, ma korzystny wpływ na dwa zasadnicze zagadnienia: koszty funkcjonowania firmy oraz poziom satysfakcji klienta. Strategie logistyczne dla firm uwzględniające specyfikę branży i modele biznesowe przedsiębiorstw decydują o tym, jak znaczący jest lub powinien być ten wpływ na wynik w skali całych organizacji. Zasadniczo jednak terminowość i wysoki poziom zgodności dostaw są elementem decydującym dla rozwoju długotrwałych relacji z klientami.

Przez Skuteczną Organizację Logistyki rozumiemy wszystkie działania, które prowadzą nas do sytuacji, w której dostawy realizowane są na poziomie satysfakcjonującym klientów, w ramach zaplanowanych i akceptowanych przez producenta kosztów. Innymi słowy, Organizacja Logistyki to ramy i zasady, które przesądzają o tym, czy Logistyka realizuje właściwie swoje zadania i działa sprawnie. Dużą rolę odgrywają w jej przypadku wskaźniki logistyczne, które pozwalają na bieżące monitorowanie i kontrolę obszaru Logistyki w firmie.


Optymalizacja procesów logistycznych według Modelu by Entra

Jako Entra Group oferujemy naszym klientom audyty logistyczne, które umożliwiają zweryfikowanie obecnie stosowanych rozwiązań oraz stworzenie nowych, ulepszonych standardów. Profesjonalnie przeprowadzony audyt logistyczny przedsiębiorstwa pozwala na opracowanie Skutecznej Organizacji Logistyki, na którą, zgodnie z Modelem by Entra, składają się cztery podstawowe zagadnienia.

 

 1. Strategia Logistyki – to kluczowe ustalenia wynikające wprost ze strategii firmy, mówiące o miejscu i znaczeniu Logistyki w organizacji. Strategie logistyczne dla przedsiębiorstw odpowiadają przede wszystkim na oczekiwania klienta. Określają, w jakim stopniu kwestie logistyczne są dla klienta ważne oraz czego organizacja oczekuje od Obszaru Logistyki – jakie mają być efekty jej pracy.
 2. Model Logistyki – w przeciwieństwie do Strategii, która definiuje parametry brzegowe i główne zadania, Modele logistyczne dla firm odpowiadają na pytanie, w jaki sposób te zadania zrealizować. To ustalenia mówiące o tym, jak powinna funkcjonować operacyjnie Logistyka w organizacji – jak połączyć skuteczność z efektywnością, a także satysfakcję klienta z dyscypliną budżetową. Modele logistyczne dla przedsiębiorstw cechują się budową, która zakłada wdrożenie procesów decyzyjnych „Make or Buy” oraz optymalizację zasad współpracy z dostawcami usług logistycznych i transportowych.
 3. System Raportowy oraz wskaźniki logistyczne dają możliwość monitorowania procesów i zarządzania nimi w kierunku optymalizacji. Dobry system raportowy i właściwie dobrane wskaźniki logistyczne to szansa na szybkie identyfikowanie wąskich gardeł, niepożądanych zdarzeń logistycznych i innych źródeł nieefektywności lub strat dla przeciwdziałania im.
 4. Systemy IT dla procesów logistycznych – to element, który staje się konieczny dla sprawnego zarządzania. Wynika to z faktu, że Skuteczna Organizacja Logistyki coraz częściej wymaga koordynacji nie tylko wewnątrz firmy, ale w całym Łańcuchu Dostaw, zasobów własnych, podwykonawców, dostawców i klientów. Przepływ informacji oraz ogrom generowanych danych uniemożliwia obecnie efektywne zarządzania logistyka bez profesjonalnych oraz dedykowanych narzędzi IT.

 

W artykule omawiającym to, dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny, przedstawiliśmy i wyjaśniliśmy poszczególne kroki realizacji tego procesu.

 

Klienci Entra Group mogą skorzystać również z naszych usług w celu poprawy funkcjonowania innych obszarów swojego przedsiębiorstwa. W naszej ofercie znajduje się nie tylko audyt Logistyki, ale także m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu np. o narzędzia Lean, Skuteczne Planowanie Operacyjne, Efektywne Magazyny czy Optymalny Transport Wewnętrzny.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki jest w firmie poziom realizacji poszczególnych wskaźników logistyki vs założone cele?
Ile procentowo firma ma reklamacji z powodów logistycznych?
Czy monitorowane są koszty procesów logistycznych?
Czy struktura wydatków obejmuje na pewno wszystkie koszty logistyki?
Czy firmie zdarza się płacić kary za nieterminowe lub niekompletne dostawy?
Czy znane są aktualne potrzeby kompetencyjne pracowników?
Czy w Obszarze Logistyki zostały oszacowane ryzyka kadrowe (np. zastępstwa, fluktuacja, obsada kluczowych stanowisk)?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Nieprawidłowa kompletacja – niezgodność wysłanego towaru z zamówieniem (nieprawidłowa ilość, nieprawidłowy asortyment)
 2. Nieterminowość dostaw (coraz ważniejszy problem w kontekście rosnących wymagań klientów)
 3. Przekroczenie planowanych kosztów (brak możliwości realizacji rentowności transakcji zgodnie z planem)
 4. Brak planowania i/lub komunikacji (wąskie gardła, „piki” dostaw, straty, nieefektywności)
 5. Strategia nieadekwatna do potrzeb klientów i organizacji
 6. Nieefektywny, nieprzystosowany do nowych wyzwań i możliwości Model Logistyki
 7. Wskaźniki nieodpowiadające kryteriom oceny przez klienta
 8. Nadmiarowa (zbyt kosztowna) realizacja potrzeb klienta
 9. Brak procedur, nieprzestrzeganie procedur
 10. Potrzeba rozwoju kompetencji na różnych szczeblach organizacji

Jakie działania realizujemy?

Celem stosowanych przez Entra Group procesów optymalizacyjnych jest Logistyka, która działa płynnie i przewidywalnie. Zarówno z punktu widzenia klientów (pewność, terminowość, zgodność dostaw), jak i z perspektywy firmy (stabilne koszty, osiągnięty założony poziom satysfakcji klienta). Osiągamy to wspierając firmy w Organizacji Logistyki w formie właściwej dla specyfiki ich oraz rynku, na którym funkcjonują. Proces zmian zaczynamy zawsze od budowy kompetencji, które pozwalają pracownikom różnych szczebli skutecznie wspierać działania naprawcze. Dużą rolę przywiązujemy do wypracowania właściwych wskaźników, które właściwie zarządzane, dają nie tylko prawdziwy obraz sytuacji, ale szybkie i konkretne korzyści finansowe organizacji.

Szczegółowy plan w zakresie skutecznej organizacji logistyki

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Ocena strategii logistycznej firmy Budowa/korekta strategii logistycznej Rozszerzenie strategii logistycznej na obszar calego Łańcucha Dostaw

Zarządzenie ryzykiem w Łańcuchu Dostaw

Wdrożenie audytów wewnętrznych w obszarze Logistyki/Dańcucha Dostaw
Inteligentny Łańcuch Dostaw wykorzystujący rozwiązania Przemysłu 4.0

Pełna digitalizacja Łańcuch Dostaw (brak papieru, AR)
Ocena modelu systemu logistyki Wdrożenie efektywnego modelu logistyki Rozwój procesów logistycznych wg modelu Koszty-Korzyści Wykorzystanie rozwiązań BigData i AI do optymalizacji modelu logistyki
Ocena efektywności zakupów usług logistycznych Wdrożenie procesów decyzyjnych „Make or Buy”

Identyfikacja procesów logistycznych podlegajacych outsourcing’owi

Opracowanie i wdrożenie procedur zakupu usług logistycznych

Przedstawienie rekomendacji dla procesu wyboru dostawcy
Wdrożenie narzędzi wspierających procesy zakupowe w obszarze usług logistycznych Automatyzacja procesu zakupowego, w oparciu o rozwiązania IADI.
Ocena raportowości zarządczej logistyki Budowa systemu raportowego i wskaźników logistycznych Rozwój systemu wskaźników logistycznych oraz systemu raportowego

Monitoring efektywności i kosztów na bazie wskaźników logistycznych
Integracja rowiązań raportowych oraz wykorzystanie algorytmów AI we wsparciu procesu podejmowania decyzji
Ocena Systemów Wsparcia Logistyki Wdrożenie systemów wspierających procesy logistyczne Określenie procesu cyklicznej rewizji wymagań systemowych dla istniejących procesów

Rozwój kompetencji użytkowników systemów logistycznych
Integracja systemów IT odbiorców i dostawców z systemami przedsiębiorstwa

Dlaczego warto optymalizować Logistykę?

Typowe efekty właściwej Organizacji Logistyki w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny