Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Metoda 5s

Czym jest metoda 5S? To pojęcie oznacza system organizacji miejsca pracy, którego korzeni należy szukać w powojennej Japonii. Koncepcja 5S została opracowana w firmie Toyota i ma ona na celu zapewnienie efektywnie zorganizowanych miejsc pracy oraz procesów produkcyjnych, a w wyniku tego, także redukcję ludzkich błędów. Efektem, jaki ma przynieść wdrożenie metody 5S w organizacji produkcyjnej, jest zwiększenie produktywności poprzez różne działania, takie jak zmniejszenie strat i optymalizacja procesów.

Kiedy wiemy, skąd wzięła się metoda 5S i co to jest, warto zastanowić się nad rozszyfrowaniem skrótu tworzącego jej nazwę. Narzędzie 5S wzięło swoją nazwę od pierwszych liter pięciu japońskich słów: Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu i Shitsuke. W języku polskim znajdują się adekwatne odpowiedniki tych pięciu wyrazów, również rozpoczynające się na literę S, a są nimi: selekcja, sprzątanie, sortowanie, standaryzacja oraz samodyscyplina.

Na czym polega metodologia 5S? W celu wyjaśnienia działania tej metody należy przeanalizować każdy z pięciu współtworzących ją składników.

  • Seiri (Selekcja) – jest to proces polegający na rozróżnieniu potrzebnych i niepotrzebnych elementów w miejscu pracy. Głównym celem jest usunięcie tego, co zbędne, pozostawiając jedynie to, co niezbędne do realizacji zadań.
  • Seiso (Sprzątanie)  dotyczy utrzymania czystości i porządku w miejscu pracy. Nie chodzi jedynie o estetykę, ale również o zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa.
  • Seiton (Sortowanie)  skupia się na logicznej organizacji przechowywania narzędzi i innych potrzebnych przedmiotów, tak aby były one łatwo dostępne i szybko do nich sięgać w trakcie wykonywania pracy.
  • Seiketsu (Standaryzacja)  definiuje standardy pracy oraz tworzy narzędzia wizualne wspierające system. Pozwala to na stałe i jednoznaczne zrozumienie wymagań oraz ułatwia działanie pierwszych trzech zasad 5S.
  • Shitsuke (Samodyscyplina)  polega na stworzeniu nawyków pracy zgodnie ze standardami i procedurami, które zostały wypracowane zarówno w ramach poprzednich składowych metody 5S, jak i aktualnych procedur funkcjonujących w organizacji, a także wynikających z idei Ciągłego Doskonalenia.

Jakie korzyści zapewnia organizacji określana jako 5S metoda? Przede wszystkim doprowadza do zwiększenia efektywności procesów dzięki lepszej organizacji miejsca pracy. Dodatkowo, minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, co bezpośrednio wpływa na jakość wytwarzanego produktu oraz bezpieczeństwo pracowników. Dzięki standaryzacji i uporządkowaniu procesów, firmy są w stanie obniżyć koszty działania oraz szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Jako jedno z narzędzi Lean Manufacturing – 5S przyczynia się także do stworzenia dobrej kultury organizacji, w której pracownicy czują się zaangażowani w procesy i dążą do ciągłego ulepszania swojego otoczenia pracy.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks