Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Narzędzia Lean

Aby zrozumieć znaczenie, jakie mają narzędzia Lean Management, warto zapoznać się z tym, jak wygląda definicja tej koncepcji. Lean Management jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem, wywodzącym się z przemysłu motoryzacyjnego, którego celem jest minimalizacja marnotrawstwa w firmie, a opiera się na 5 zasadach Lean Management:

 1. Zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta
 2. Identyfikacja i mapowanie strumieni wartości 
 3. Stabilny i optymalny przepływu procesów w organizacji
 4. Wprowadzenie systemu PULL
 5. Ciągłe doskonalenie jako podstawa działania organizacji

Aby organizacja funkcjonowała zgodnie z tymi zasadami, wykorzystuje się narzędzia Lean Management.

Kultura Lean wdrażana w przedsiębiorstwie ma pomóc w realizacji celów, które wyraża jej definicja. Chodzi o zarówno o minimalizację wszelkich strat, jak i identyfikację realnych potrzeb klienta, przeprowadzanej w zgodzie z nimi optymalizacji, a w konsekwencji także rozwoju całej organizacji. Najważniejszym zadaniem jest wykorzystanie Ciągłego Doskonalenia w celu redukcji poziomu strat do zera – do jego realizacji powinni angażować się pracownicy wszystkich szczebli oraz wykorzystuje się właściwe narzędzia Lean.

Jakie metody i narzędzia Lean Management znajdują zastosowanie podczas optymalizacji produkcji? Za istotne narzędzia Lean Management uważa się m.in.:

 • 5S – jest to podejście do organizacji miejsca pracy bądź organizacji procesów, mające na celu poprawę efektywności, przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz usprawnieniu procesów,
 • SMED – celem tej metodologii jest skrócenie czasu trwania przezbrojeń poprzez m.in. sprawniejszą organizację i standaryzację,
 • Rozwój Zespołów Roboczych – za Zespół Roboczy uważa się grupę ludzi pracujących razem, dążącym do osiągnięcia wspólnego zestawu celów; Rozwój Zespołów Roboczych jest czteroetapową koncepcją wykorzystywaną przez Entra Group, obejmującą: formowanie, docieranie się, normalizację i efektywne działanie,
 • Wizualizacja Miejsca Pracy – jest to koncepcja wizualnej organizacji miejsc roboczych w taki sposób, aby komplet niezbędnych informacji oraz oznaczeń (także związanych z BHP czy mediami) był jednoznaczny i zrozumiały w pełni dla wszystkich pracowników,
 • Poka Yoke – metoda zapobiegania powstawaniu defektów w wyniku różnego rodzaju pomyłek ludzkich polegająca na stworzeniu warunków, w których nie może dojść do błędu lub jego wystąpienie będzie łatwe do zidentyfikowania i naprawienia,
 • Samodzielne Przeglądy, czyli rozwiązanie, zakładające przeniesienie części podstawowych zadań utrzymania stanu technicznego urządzeń (głównie czyszczenie, inspekcje i smarowanie), a przez to odpowiedzialności za nie na pracowników produkcji
 • TPM, czyli system, który zakłada maksymalnie efektywne utrzymanie maszyn oraz urządzeń przez cały okres ich eksploatacji, dzięki wysiłkowi pracowników przeciwdziałających stratom obniżającym wydajność parku maszynowego.

Każde odpowiednio wdrożone i wykorzystane narzędzie Lean oraz optymalizacja procesów produkcyjnych przekłada się na efektywną pracę i rentowność organizacji.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks