Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Coaching

Coaching w organizacji produkcyjnej to proces, który ma na celu indywidualne wsparcie pracowników w ich rozwoju oraz umożliwienie im uwolnienia swojego potencjału. Stanowi on ważny element zespołu działań dążących do zwiększenia kompetencji osobistych liderów w firmie. Coaching biznesowy pozwala wypracować sposoby na rozwiązanie specyficznych problemów, które mogą znacząco różnić się w zależności od danego menadżera. Wzniesienie kompetencji osobistych liderów na wyższy poziom jest niezbędne na drodze do skutecznie zarządzanej organizacji, gdzie panuje bazująca na faktach kultura pracy oraz atmosfera dialogu. Co istotne, za sprawą coachingu można rozwinąć nie tylko umiejętności kadry zarządzającej, ale także przyczynić się do znacznego postępu pracowników niższego szczebla. Skutkuje to wzrostem efektywności całej organizacji oraz większym zaangażowaniem pracowników w budowę jej sukcesu.

Co określa się jako coaching i jaka jest jego definicja? Jest to doskonalący proces, mający na celu poznanie talentów i umiejętności szkolonych osób oraz późniejszy rozwój tych kompetencji. Z założenia trener prowadzący proces coachingowy na kliencie nie występuje z pozycji eksperta w dziedzinie osoby coachowanej – tego rodzaju postawa jest charakterystyczna dla mentoringu. Nie daje również ścisłych porad i odpowiedzi, które są ważnym elementem usługi, jaką jest doradztwo czy mentoring. Zadaniem coacha jest pomoc osobie coachowanej w rozwoju osobistym, jednak kierunek rozwoju zależy od niej oraz sponsora procesu, często przełożonego danej osoby. Coaching dużą rolę przypisuje samodzielności – indywidualnie szkolony pracownik powinien nabierać pewności i biegłości w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów we własnym zakresie. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w coachingu jest rozmowa, która ma prowadzić do uzyskania określonego rezultatu. Niekoniecznie mowa w tym przypadku o bezpośrednich, mierzalnych rezultatach. Często efektem coachingu ma być zmiana sposobów działania, reagowania i schematów myślowych oraz zwiększanie zaangażowania i proaktywności. Należy jednak podkreślić, że coaching nie stanowi próby „naprawy” pracownika, a ma na celu wspieranie jego rozwoju.

Jakie pozytywne skutki dla organizacji może przynieść profesjonalny coaching? Odpowiednio przeprowadzony proces coachingowy może przyczynić się do m.in.:

  • rozwoju kompetencji osobistych liderów,
  • wzrostu wydajności pracowników, bazującym na skuteczniejszym uwolnieniu ich potencjału,
  • zbudowania odpowiedniej kultury pracy w organizacji, opartej o dialog i proaktywność,
  • zwiększenia zaangażowania i przywiązania pracowników do firmy oraz jej wartości.

Proces coachingowy rozpoczynany jest tzw. sesją discovery, na podstawie której podpisywany jest kontrakt pomiędzy coachem oraz pracownikiem uczestniczącym w procesie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks