Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Zarządzanie Zapasami

Jakie są cele zarządzania zapasami i co dokładnie oznacza to pojęcie? Zarządzanie zapasami z definicji określa grupę procesów w organizacji, które mają za zadanie kontrolowanie ufora w postaci zapasów materiałowych pomiędzy firmą a jej dostawcami i odbiorcami. Realizacja tego celu odbywa się poprzez zapewnienie balansu pomiędzy bezpieczeństwem ciągłości produkcji (w przypadku surowców) czy gwarancji sprawnej realizacji zamówień klientów a kosztami wynikającymi z posiadania tych zapasów. Zarządzanie zapasami w klasycznym ujęciu obejmuje procesy kontroli zapasów wyrobów gotowych i towarów, materiałów i surowców, produkcji w toku i komponentów czy MRO. Optymalizacja procesów składających się na zarządzanie zapasami będzie silnie uzależniona od branży, poziomu powtarzalności produkcji, struktury logistyczno-produkcyjnej, a także strategicznych wytycznych Polityki Zarządzania Zapasami.

Zarządzanie zapasami jest jednym z wielu branżowych pojęć, które wyjaśniamy naszym słowniku. Znajdziesz tu także definicje takich zagadnień jak m.in. prognozowanie sprzedaży oraz integracja systemów.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks