Słownik pojęć

Zarządzanie Zapasami

to potoczna nazwa grupy procesów w organizacji, których wspólnym celem jest kontrola bufora w postaci zapasów materiałowych pomiędzy firmą a jej dostawcami i odbiorcami. Realizacja tego celu odbywa się poprzez zapewnienie balansu pomiędzy bezpieczeństwem ciągłości produkcji (w przypadku surowców) czy gwarancji sprawnej realizacji zamówień klientów a kosztami wynikającymi z posiadania tych zapasów. Klasycznie obejmuje procesy kontroli zapasów wyrobów gotowych i towarów, materiałów i surowców, produkcji w toku i komponentów czy MRO. Optymalny kształt procesów zarządzania zapasami będzie silnie uzależniony od branży, poziomu powtarzalności produkcji, struktury logistyczno-produkcyjnej, a także strategicznych wytycznych Polityki Zarządzania Zapasami, patrz: Polityka Zarządzania Zapasami, Model Zarządzania Zapasami.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks