Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Total Cost of Ownership (TCO)

Przedsiębiorstwa produkcyjne poszukujące sposobu na optymalizację kosztową często błędnie skupiają się na koszcie nabycia. Koncepcja TCO, czyli Total Cost of Ownership, określana w języku polskim jako Całkowity Koszt Posiadania, pozwala spojrzeć na tę kwestię z zupełnie innej perspektywy. Jest to mechanizm stosowany w procesach podejmowania decyzji. Idea stojąca za Total Cost of Ownership głosi, że należy wziąć pod uwagę sumę wszystkich kosztów związanych z danym działaniem. Podstawową wartością TCO jest zrozumienie, że koszt nabycia jest zwykle bardzo małą częścią całkowitego kosztu posiadania. Widać to dobrze na przykładzie kosztu operacji magazynowych. Składa się na niego nie tylko koszt obsługi operacji (operatora), ale także m.in. przypisane do zadania lub operacji koszty, takie jak koszt wynajmu i serwisu lub amortyzacji serwisu oraz ubezpieczenia, czy na końcu koszty materiałów eksploatacyjnych oraz mediów, np. energii elektrycznej bądź paliw.

Koncepcja Total Cost of Ownership odgrywa istotną rolę w procesie optymalizacji rentowności produkcji przeprowadzanej przez Entra Group. W trakcie rozwoju Modelu Strat i Kosztów implementujemy TCO w procesie podejmowania decyzji, które mają na celu zmianę struktury kosztów lub efektywniejsze ich wydatkowanie. Warto podkreślić, że jako Entra Group pomagamy nie tylko w usprawnieniu rentowności produkcji – w naszej ofercie znajduje się także m.in. skuteczna optymalizacja procesów logistycznych.


Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks