Słownik pojęć

Total Cost of Ownership (TCO)

czyli Całkowity Koszt Posiadania to mechanizm stosowany w procesach zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz podejmowania decyzji. Służy on spojrzeniu na sumę wszystkich kosztów związanych z danym działaniem. Główną wartością TCO jest zrozumienie, że koszt nabycia jest często bardzo małą częścią całkowitego kosztu posiadania, np. koszt operacji magazynowych to m.in. koszt obsługi operacji (operatora), jak również przypisane do zadania lub operacji koszty (wynajmu i serwisu lub amortyzacji, serwisu oraz ubezpieczenia) urządzenia czy na końcu koszty materiałów eksploatacyjnych oraz mediów jak energia elektryczna, paliwa.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks