Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

RRFCA

skrót od pierwszych liter angielskich słów opisujących atrybuty, jakimi mogą być opisane cele biznesowe Łańcucha Dostaw w modelu SCOR – Reliability (Wiarygodność), Responsiveness (Szybkość), Flexibity (Elastyczność), Cost (Koszt), Assets (Zasoby). Począwszy od wersji 11-stej modelu, atrybut Flexibity został zastąpiony sformułowaniem Agility (Zwinność), patrz: SCOR, Łańcuch Dostaw, Cele biznesowe.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks