Słownik pojęć

Narzędzia Optymalizacji Produkcji

grupa rozwiązań których celem jest poprawa efektywności procesu produkcyjnego, zarówno od strony procesowej oraz organizacyjnej, jak i ludzkiej. Typowe przykłady to 5S, SMED, optymalizacja layoutu czy praca zespołowa, patrz: Ciągłe Doskonalenie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks