Słownik pojęć

ERP

(Enterprise Resource Planning) – ERP, podobnie jak kilka innych opisanych w niniejszym słowniku pojęć, można rozumieć na co najmniej dwa sposoby: ogólny, koncepcyjny oraz narzędziowy. W podejściu koncepcyjnym ERP definiujemy jako swego rodzaju ramy, w jakich organizowane, definiowane i standaryzowane są procesy biznesowe niezbędne do skutecznego planowania i kontrolowania organizacji, tak aby mogła ona wykorzystać swoją wewnętrzną wiedzę do poszukiwania korzyści zewnętrznych. Narzędziowo i potocznie nazwą ERP określa się oprogramowania służące do zarządzania przedsiębiorstwem. Najczęściej integruje ono w jednej bazie danych informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, np. obsługa klienta i sprzedaż, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i księgowość. Globalnie najbardziej znanymi systemami tej klasy są SAP, Oracle czy IFS.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks