Słownik pojęć

Planowanie Operacyjne

szersze pojęcie w stosunku do planowania produkcji, które opisuje całokształt procesów mających zapewnić efektywne funkcjonowanie Łańcucha Dostaw oraz realizację jego celów. Umożliwia holistyczne spojrzenie na organizację Łańcucha Dostaw oraz eliminację nieefektywności związanych z powstawaniem silosów operacyjnych i decyzyjnych w organizacjach. W klasycznym spojrzeniu obejmuje takie grupy procesów jak: prognozowanie, planowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji, zaopatrzenie, koordynacja realizacji zamówień klientów czy zarządzanie zapasami.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks