Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Planowanie Operacyjne

Planowanie operacyjne określa się jako szersze pojęcie w stosunku do planowania produkcji. Za jego pomocą opisuje całokształt procesów, które mają za zadanie zapewnić efektywne funkcjonowanie Łańcucha Dostaw oraz realizację jego celów. Planowanie operacyjne to z definicji połączenie planowania krótkookresowego oraz długookresowego, które powinno określać z jednej strony cele i zadania niezbędne do wykonania planu strategicznego przy zachowaniu rentowności finansowej, a z drugiej monitorować efektywność ich realizacji w okresach dziennych czy tygodniowych. Umożliwia ono holistyczne spojrzenie na organizację Łańcucha Dostaw i eliminację nieefektywności związane z powstawaniem silosów operacyjnych i decyzyjnych w organizacjach. Planowanie operacyjne to pojęcie, które w klasycznym spojrzeniu obejmuje takie grupy procesów jak: prognozowanie, planowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji, zaopatrzenie, koordynacja realizacji zamówień klientów czy zarządzanie zapasami. Skuteczne Planowanie Operacyjne stanowi kluczowy obszar, o który należy zadbać, aby w firmie powiodła się optymalizacja procesów produkcyjnych.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks