Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Ciągłe Doskonalenie

Ciągłe doskonalenie jest pojęciem, które bywa używane zamiennie z Kaizen. W ujęciu Modelu by Entra jest to koncepcja będąca „piętro niżej”, czyli taka, która nie odnosi się do prowadzenia całego biznesu, a konkretnie do jego części operacyjnej. Proces ciągłego doskonalenia zakłada zaangażowanie i realny udział pracowników wszystkich szczebli w poprawę funkcjonowania organizacji. Kultura Ciągłego Doskonalenia wymaga od organizacji wsparcia personelu poprzez dostarczenie mu odpowiednich danych, standardowych narzędzi, wiedzy i umiejętności oraz organizacji niezbędnych procesów. Efektem ma być m.in. eliminacja strat oraz ich przyczyn źródłowych przez pracowników, którzy mieli z nimi bezpośredni kontakt (a nie tylko przez kierownictwo), zrozumienie ich genezy, a także ciągłe doskonalenie procesów poprzez projekty usprawniające. Aby optymalizacja procesów produkcyjnych stała się faktem, niezbędna jest również stała kontrola wskaźników śledzących obszary potencjalnej nieefektywności.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks