Słownik pojęć

Ciągłe Doskonalenie

nazwa używana bywa zamiennie z Kaizen. W ujęciu Modelu by Entra jest to koncepcja będąca „piętro niżej”, czyli nie odnosząca się do prowadzenia całego biznesu, a do jego części operacyjnej. Zakłada zaangażowanie i realny udział pracowników wszystkich szczebli do poprawy funkcjonowania organizacji. Warunkiem powodzenia jest tu skuteczne wsparcie ze strony organizacji polegające na dostarczeniu personelowi odpowiednich danych, standardowych narzędzi, wiedzy i umiejętności oraz organizacji niezbędnych procesów. Efektem ma być m.in. eliminacja strat (i co bardzo ważne – ich przyczyn źródłowych) przez pracowników, którzy mieli z nimi bezpośredni kontakt (a nie tylko przez kierownictwo), zrozumienie ich przyczyn, ciągłe poszukiwanie możliwości poprawy i proponowanie przez pracowników projektów usprawniających, stała kontrola wskaźników śledzących obszary potencjalnej nieefektywności.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks