Słownik pojęć

Lean Management (Manufacturing)

metodyka zarządzania i organizacji procesu produkcyjnego wywodząca się z produkcji kompletacyjnej (automotive – Toyota Production System), ukierunkowana na minimalizację wszelkich strat, definiowanych jako Muda, Muri, Mura oraz na zidentyfikowanie realnych potrzeb klienta, dopasowanie do nich optymalizacji oraz rozwoju organizacji. Zakłada zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli, z naciskiem na najniższy poziom struktury zatrudnienia. Za cel stawia wykorzystanie ciągłego doskonalenia do obniżenia poziomu strat do zera. W Modelu by Entra metodyka wykorzystywana głównie w każdym rodzaju produkcji – poza produkcją ciągłą i przemysłem ciężkim (w których większe znaczenie ma sprawność techniczna, stąd wykorzystanie TPM). Istnieją odmiany dedykowane konkretnym branżom:

  • Lean Healthcare – wersja Lean dla służby zdrowia
  • Lean Design – wersja Lean dla procesów projektowych
  • Lean Service – wersja Lean dla firm usługowych
  • Lean Office – wersja Lean dla biur
  • Lean Farming – wersja Lean dla rolnictwa

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks