Słownik pojęć

Cross docking

jeden z systemów dystrybucyjnych, w którym towar jest przeładowywany od razu po dostarczeniu do magazynu (kompletacja), a następnie wysyłany do odbiorcy. Eliminuje to potrzebę magazynowania, wymaga jednak precyzyjnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks