Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Nadzór produkcji

Skuteczny nadzór procesów produkcji odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji produkcyjnej. Dbałość o ten obszar pozwala zapewnić firmie wiele korzyści, w tym m.in. efektywnie realizowane procesy i bieżącą eliminację powstających w nich problemów, a także skuteczne budowanie Kultury Ciągłego Doskonalenia. Dlatego z perspektywy przedsiębiorstwa produkcyjnego tak ważne jest to, aby zapewnić sobie kompetentny nadzór produkcji, czyli osoby, które bezpośrednio nadzorują działanie produkcji w zakładzie. Do tej części personelu zalicza się: brygadzistów, mistrzów oraz kierowników.

Za realizację jakich zadań jest odpowiedzialny nadzór produkcji w firmie? Wśród najistotniejszych z nich znajdują się m.in.:

  • nadzór nad produkcją – kontrola procesów produkcyjnych pod kątem zgodności z technologią, jakości i terminowości,
  • przydzielanie zadań i nadzór ich realizacji przez pracowników produkcji,
  • dążenie do Ciągłego Doskonalenia,
  • nadzór nad kompetencjami pracowników i ich rozwojem,
  • motywowanie pracowników,
  • rozwiązywanie pojawiających się problemów,
  • współpraca z przedstawicielami innych działów.

Odpowiednie przygotowanie osób pełniących funkcję nadzoru produkcji jest kluczowe do osiągnięcia celu, jakim jest efektywna organizacja procesu produkcyjnego. Ważnym elementem budowania kompetencji brygadzistów, mistrzów i kierowników jest rozwój umiejętności zarządczych. Dzięki niemu można zapewnić lepszą współpracę nadzoru produkcyjnego z podwładnymi, co z kolei przekłada się na wzrost motywacji pracowników niższego szczebla, a w konsekwencji na efektywniejszą pracę w ich wykonaniu.

W ramach wsparcia nadzoru produkcji warto zadbać o to, aby w organizacji zostały skutecznie wdrożone m.in.:

  • Narzędzia Optymalizacji Produkcji,
  • Cyfryzacja Produkcji.

Za ich sprawą możliwa jest nie tylko optymalizacja procesów produkcyjnych, ale także znacząca oszczędność czasu nadzoru produkcji, który nie musi samodzielnie na bieżąco monitorować czynności standardowych i ma możliwość skupienia się na istotniejszych zadaniach.

Przeczytaj także:

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks