Słownik pojęć

Analiza FMEA

(Failure Mode and Effect Analysis) – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda ta koncentruje się na zapobieganiu potencjalnym problemom jeszcze w fazie przygotowania (np. projektowania) produktu lub procesu. Jest to pewien rodzaj zarządzania ryzykiem, ponieważ w Modelu by Entra analizujemy za pomocą tej metody osobno prawdopodobieństwo wystąpienia problemu, jego dotkliwość po wystąpieniu oraz prawdopodobieństwo wykrycia. Ze względu na rodzaj formalizacji i konstrukcji chętnie stosowana przez działy projektowe i techniczne. Podczas pierwszego wykorzystania potrafi być problematyczna ze względu na czasochłonność i mozolność. Z czasem, po osiągnięciu biegłości, można z jej pomocą osiągnąć bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność działania, patrz: Problem Solving.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks