Słownik pojęć

On-Time In-Full

podstawowy wskaźnik opisujący efektywność operacyjną firmy w obszarze realizacji zamówień klientów. Bardzo często wskaźnik stosowany dla oceny jakości procesu planowania / działu planowania produkcji, ale poprzez swoją kompleksowość powinien stanowić parametr oceny jakości funkcjonowania całego Łańcucha Dostaw, a nie jedynie planowania produkcji. Wskaźnik perfekcyjnego zamówienia, czyli sytuacja, gdy OTIF wynosi 100%, oznacza zamówienie zrealizowane na zadeklarowany termin, kompletne i bezbłędne dokumentacyjnie. Wartość wskaźnika uzyskujemy poprzez przemnożenie wyniku OT (On-Time) oraz IF (In-Full). Istnieje kilka wariantów obliczeń wskaźnika OTIF np. na zamówienie, na linię itp. W zależności od charakteru organizacji znaczenie elementu IF może ulegać obniżeniu, np. przy produkcji MTO, ETO.
On-Time wyznaczany jest poprzez określenie odsetka zamówień, które zostały dostarczone w deklarowanym oknie czasowym, np. 70% zamówień potwierdzonych do realizacji w okresie tygodnia 28 zostało faktycznie wysłanych na czas do klientów. In-Full wyznaczany jest poprzez określenie odsetka zamówień, które zostały dostarczane zgodnie z potwierdzoną ilością, np. w tym samym 28 tygodniu 90% zamówień zostało dostarczonych zgodnie z ustaloną ilością (nie wszystkie na czas). Dla podanego przykładu OTIF w tygodniu 28 wyniósł 63% (70% x 90%).

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks