Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

On-Time In-Full

On-Time In-Full, zapisywany skrótowo jako OTIF, to podstawowy wskaźnik opisujący efektywność operacyjną firmy w obszarze realizacji zamówień klientów. Tłumacząc On-Time In-Full na język polski, otrzymamy „na czas w pełni”, co dobrze oddaje znaczenie tego wskaźnika, ponieważ określa on procent pomyślnie zrealizowanych zamówień, tj. takich, które:

  • składają się z wymaganej liczby produktów,
  • zostały dostarczone do odbiorcy terminowo i w sposób zgodny z przyjętymi warunkami dostawy.

Wskaźnik On-Time In-Full najczęściej wykorzystuje się do oceny jakości procesu planowania / działu planowania produkcji. Z uwagi jednak na swoją kompleksowość, powinien stanowić on parametr oceny jakości funkcjonowania całego Łańcucha Dostaw, a nie jedynie planowania produkcji.

Wskaźnik perfekcyjnego zamówienia, czyli sytuacja, gdy OTIF wynosi 100%, oznacza zamówienie:

  • zrealizowane na zadeklarowany termin,
  • kompletne,
  • bezbłędne dokumentacyjnie.

Jak oblicza się wartość wskaźnika On-Time In-Full? Uzyskujemy ją poprzez przemnożenie wyniku OT (On-Time) oraz IF (In-Full). Istnieje kilka wariantów obliczeń wskaźnika OTIF np. na zamówienie, na linię itp. W zależności od charakteru organizacji znaczenie elementu IF może ulegać obniżeniu, np. przy produkcji MTO, ETO.

Składowa On-Time wyznaczana jest poprzez określenie odsetka zamówień, które zostały dostarczone w deklarowanym oknie czasowym, np. 70% zamówień potwierdzonych do realizacji w okresie tygodnia 28 zostało faktycznie wysłanych na czas do klientów.

Czynnik In-Full wyznaczany jest poprzez określenie odsetka zamówień, które zostały dostarczane zgodnie z potwierdzoną ilością, np. w tym samym 28 tygodniu 90% zamówień zostało dostarczonych zgodnie z ustaloną ilością (nie wszystkie na czas). Dla podanego przykładu OTIF w tygodniu 28 wyniósł 63% (70% x 90%).

Dlaczego znajomość i stosowanie wskaźnika On-Time In-Full są tak istotne? Należy on do grona kluczowych wskaźników efektywności KPI, których wdrożenie w organizacji jest niezbędne do osiągnięcia celów takich jak m.in.: optymalizacja procesów decyzyjnych, a także skuteczne zarządzanie efektywnością firmy przez fakty.

Zobacz także:

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks