Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Klasyfikacje produktowe

Co to jest klasyfikacja produktów w przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej? Stanowi ona odpowiedź na pytanie, z jakim rodzajem produktu mamy do czynienia. Co jednak istotne, określa ona produkt nie w sposób opisowy czy jakościowy, ale znacznie bardziej matematyczny oraz syntetyczny. W przypadku prostej, jednowymiarowej klasyfikacji produktowej uwzględniany jest jeden atrybut i na tej podstawie dokonuje się porównania klasyfikowanego produktu z innymi produktami oraz przypisuje się go do odpowiedniej klasy lub kategorii.

Za podstawową zaletę, jaką cechuje się prawie każda klasyfikacja produktów, uważa się obiektywność. Wynika to z tego, że klasyfikacje oferty produktowej bazują na precyzyjnie określonych limitach i algorytmach w celu przyporządkowania produktu do określonej grupy, a nawet (w zależności od rodzaju klasyfikacji) jego miejsca w tej grupie.

W przedsiębiorstwach stosuje się różne klasyfikacje produktów, jednak do najbardziej fundamentalnych zalicza się m.in.:

  • klasyfikację ABC – klasyfikuje ona malejąco pozycje materiałowe, biorąc pod uwagę określone zagadnienie lub kryterium kluczowe dla danego procesu,
  • klasyfikacje XYZ – wykorzystywana jest np. w procesach prognozowania popytu czy zarządzaniu planowaniem operacyjnym,
  • klasyfikację FSN (Fast, Slow and Non-Moving) – stosowana m. in. w obszarze zarządzania zapasami.

Odpowiednio zaimplementowana klasyfikacja produktów okazuje się bardzo przydatna w kontekście osiągnięcia celu, jakim jest optymalizacja procesów w firmie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks