Słownik pojęć

Klasyfikacje produktowe

są odpowiedzią na pytanie „jaki to rodzaj produktu”, ale nie w sposób jakościowy czy opisowy, ale o wiele bardziej syntetyczny i matematyczny. Prosta, jednowymiarowa klasyfikacja produktowa uwzględnia jeden atrybut i porównuje produkt ustalając jego ranking, miejsce, kategorię lub klasę wśród szerszej grupy produktów. Główną wartością większości klasyfikacji jest obiektywność, gdyż bazuje na precyzyjnie określonych limitach i algorytmach w celu przyporządkowania produktu do określonej grupy, a nawet (w zależności od rodzaju klasyfikacji) jego miejsca w tej grupie. Do podstawowych klasyfikacji produktowych można zaliczyć ABC, XYZ czy FSN (Fast, Slow and Non-Moving), patrz: ABC, XYZ, PQRS, Model Zarządzania Zapasami.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks