Słownik pojęć

FEFO

(First Expired First Out) – „pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło”, jest to technika stosowana w magazynach, w których składowane są produkty spożywcze lub różnego rodzaju towary z podaną datą ważności. Im szybciej dany produkt traci termin przydatności, tym szybciej jest on wysyłany do odbiorcy.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks