Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Model Planowania Operacyjnego

koncepcja funkcjonowania efektywnego planowania operacyjnego w organizacji przygotowywana w oparciu o jej specyfikę, wymogi klienta i strategię produkcyjną, bazująca zawsze na celach strategicznych Łańcucha Dostaw, a także całej organizacji. Obok określenia roli i powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami procesów opisuje także wymogi w zakresie struktury organizacyjnej, dobór i zarządzania wskaźnikami efektywności, a także precyzyjnie zdefiniowane zadania. Istotnym elementem Modelu Planowania Operacyjnego jest określenie wytycznych w zakresie sprawnej komunikacji i zapewnienia właściwego obiegu informacji w celu integracji procesów planistycznych w różnych obszarach organizacji podejmowanych dla poprawy skuteczności podejmowanie decyzji, patrz: Planowanie Operacyjne.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks