Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Niestabilność planu produkcji

opis sytuacji w firmie produkcyjnej, w której plan produkcyjny (lub dokładniej harmonogram produkcji) nie jest  realizowany zgodnie z ustalonymi założeniami  tzn. wykonanie zleceń produkcyjnych w sposób istotny różni się od planu produkcji pod kątem ilości, terminu realizacji, kolejności realizacji zleceń bądź wykorzystanych zasobów maszynowych do ich realizacji. Często tą nazwą określa się także wskaźnik opisujący efektywność procesu planowania produkcji, w którym liczymy udział tych zleceń produkcyjnych, które w danym okresie czasu, np. tydzień, udało się zrealizować zgodnie z planem w odniesieniu do sumy wszystkich zaplanowanych zleceń produkcyjnych oraz nowych, które pojawiły się po opublikowaniu planu. Dla właściwej oceny poziomu wskaźnika należy w ramach procesu planowania produkcji określić plan zamrożony, w relacji do którego będziemy analizować zmiany, np. ostatni opublikowany plan w tygodniu poprzedzającym jego realizację. Dla skutecznej oceny przyczyn nieosiągania w pełni stabilnego planu produkcji należy każde odchylenie do planu zamrożonego sklasyfikować oraz nadać mu kod przyczyny, np. produkcja, planowanie, zaopatrzenie lub inne bardziej szczegółowe i specyficzne dla charakteru produkcji danej organizacji. Angielskie sformułowania opisujące wskaźnik niestabilności planu produkcji to m.in. conformance to plan, schedule adherence, production stability.; patrz: planowanie operacyjne, Focus Factory, Ciągłe Doskonalenie, wskaźnik

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks