Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów jest narzędziem służącym do wizualnego opisania przebiegu procesów biznesowych w organizacji. Prawidłowo wykonana mapa procesu umożliwia jego dokładną analizę – pozwala rozpoznać, na jakiej zasadzie on funkcjonuje, jak wygląda jego przebieg oraz dostarcza szeregu innych danych, dzięki którym można wyeliminować niebezpieczeństwo wystąpienia w nim różnego rodzaju błędów.

Jak wygląda mapa procesu? Przypomina ona schemat blokowy przedstawiający ułożone w odpowiedniej kolejności działania, które należy podjąć, aby osiągnąć założony efekt. Tworząc mapę procesu, wykorzystuje się różnego rodzaju graficzne symbole mające na celu zobrazowanie poszczególnych elementów procesu. Mapowanie procesów stanowi więc metodę opisu łączącą w sobie klarowność i analityczne podejście, co pozwala na rozpoczęcie skutecznej optymalizacji mapowanych procesów.

Z mapy procesu można korzystać w różnych obszarach organizacji. Często stosowanymi rozwiązaniami są m.in. mapowanie procesów produkcyjnych czy mapowanie procesów biznesowych. Zastosowanie tego narzędzia pozwala ponownie przeanalizować dany proces i zidentyfikować aspekty, które obniżają jego efektywność. Uzyskana wiedza prowadzi do wdrożenia działań naprawczych, które przekładają się na usprawnienie procesu. Warto zaznaczyć, że konkretne cele mapowania procesów będą w znacznym stopniu uwarunkowane tym, kto będzie je wykonywać. Wynika to z perspektywy, z jakiej dany pracownik patrzy na proces i tego, którą sferę procesu chce usprawnić. W ogólnym ujęciu można powiedzieć, że najważniejszym celem mapowania jest umożliwienie realizacji przedsięwzięcia, jakim jest optymalizacja procesów w organizacji.

Analiza procesów z wykorzystaniem metody mapowania może przynieść wiele benefitów firmie produkcyjnej. Jakie najistotniejsze korzyści może mieć przedsiębiorstwo z mapowania poszczególnych procesów?

 

  • Mapa procesu umożliwia identyfikację występujących w nim błędów, co pozwala na ich wyeliminowanie, a w konsekwencji podniesienie efektywności całego procesu.
  • Kadra zarządzająca uzyskuje realne spojrzenie na przebieg procesu i może polecić wprowadzenie zmian, które go usprawnią.
  • Mapowanie procesów produkcyjnych daje szansę na identyfikację wąskich gardeł oraz różnego rodzaju wad procedur, które nie są zależne od pracowników, a stanowią część samych procesów. Pozwala to na ulepszenie procesów, co prowadzi do poprawy ich wydajności.
  • Dobrze sporządzona, szczegółowa mapa procesu ułatwia wdrażanie nowych pracowników w firmie.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks